De C5H11-liganden zijn niet weergegeven.

Kristal groeit kristallografie boven het hoofd

Duitse onderzoekers hebben moleculen gemaakt die zich laten omschrijven als Ag490S188(S tC5H11)114. Het is alleen niet duidelijk of het echt moleculen zijn, omdat de kern geen aanwijsbare structuur lijkt te vertonen.

De reuzenmoleculen (voor de zekerheid omschreven als ‘clusters’) zijn in elk geval wél in staat om kristallen te vormen, zo schrijft Dieter Fenske (Universität Karlsruhe) in Angewandte Chemie. Vandaar dat hij de structuur van de buitenste mantel ongeveer heeft kunnen achterhalen met röntgenkristallografie. Van de 114 tC5H11-liganden kon hij er overigens maar 108 lokaliseren.

De röntgenopnamen geven echter geen helder beeld van de kern, die uit Ag2S zou moeten bestaan. In theorie zijn er verschillende kristalstructuren voor mogelijk, maar volgens Fenske lijkt het er haast op dat die kern gewoon vloeibaar is.

De structuurformule Ag490S188(S tC5H11)114 komt dan ook voort uit theoretische berekeningen: in deze verhouding kun je de dichtste stapeling bereiken en zou je een zo stabiel mogelijk molecuul moeten krijgen.

Overigens denkt Fenske ook al moleculen met 800 zilverkernen in handen te hebben, maar de structuur daarvan is nog niet duidelijk.

bron: naturenews

Onderwerpen