Wel een hybride, graag.

Omzetdaling chemische industrie nog steeds dramatisch

‘De Nederlandse chemische industrie wil blijven investeren in duurzaamheid en innovatie. Daarvoor vraagt de sector om flankerend overheidsbeleid op het gebied van vraagstimulering (...) met name in de automotive sector.” Aldus een persbericht dat branchevereniging VNCI vandaag deed uitgaan naar aanleiding van haar (uitgestelde) eindejaarspersconferentie.

De branche vraagt hulp van de overheid omdat de vraag naar chemische producten de laatste maanden dramatisch is gedaald. Het derde kwartaal van 2008 was nog goed maar in het vierde werd een omzet geboekt die 14% onder die van het vierde kwartaal van 2007 lag. Over heel 2008 is de productie met 4,7% afgenomen en het is alleen aan prijsstijgingen te danken dat de omzet nog met 2% gestegen is ten opzichte van 2007.

Bekijk je het van maand op maand, dan zijn de cijfers nog dramatischer: oktober was 1% slechter dan september, november 24% slechter dan oktober en december 22% slechter dan november.

Over januari zijn nog geen cijfers bekend. Maar volgens VNCI-vicevoorzitter Werner Fuhrmann wijzen alle indicatoren nog steeds in dezelfde richting “en dat is helaas naar beneden.” Wel zijn er de laatste weken tekenen dat de vraag zich begint te stabiliseren. Een deel van de terugval kwam doordat klanten hun voorraden afbouwden, en kennelijk zijn ze daar nu een beetje doorheen. Maar het stabiele niveau is nog altijd een stuk lager dan vorig jaar.

Volgens de VNCI kan de overheid helpen door lastenverlichting (onder meer via de energierekening). fiscale maatregelen (investeringen versneld laten afschrijven) en vraagstimulering in de automotive en in de bouw (een nieuw huis kopen helpt de chemie ook vooruit). Ook moet de overheid de banken zo ver zien te krijgen dat ze weer normaal gaan functioneren, want de chemie heeft net als de rest van de industrie grote moeite om nog leningen los te krijgen.

Op de iets langere termijn zijn de VNCI-leden vooral heel erg bang om goed gekwalificeerde werknemers kwijt te raken. Met gedwongen ontslagen gooien ze hun eigen glazen in, zo beseffen ze terdege. “We weten dat we op niet al te lange termijn heel veel mensen nodig zullen hebben”, aldus VNCI-directeur Colette Alma. “We willen dus zorgen dat personeel voor de sector beschikbaar blijft.”

De werktijdverkortingsregeling van minister Donner komt de chemie dus heel goed uit, al voldoet tot nu toe slechts 7 van de 75 VNCI-leden aan de voorwaarden. Zelf wilde branchevereniging gaan bemiddelen bij het overplaatsen van personeel naar collegabedrijven die nog wél tekort aan mensen hebben. Ook juicht ze het aanbod van de universitaire koepel VSNU toe om onderzoekers, die in het bedrijfsleven geen werk meer hebben, tijdelijk onderdak in een universiteitslab te geven.

bron: VNCI

Onderwerpen