Plan Barroso in homeopatisch verdunde vorm geaccepteerd

Er komt een Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) maar het wordt lang niet zo ambitieus als EU-baas Barroso had gewild. De Raad voor Concurrentievermogen heeft vrijdag de knoop doorgehakt, zo meldt het Nederlandse ministerie van EZ. Het Europese Parlement was eerder dit jaar al akkoord gegaan.

Het instituut moet toponderzoek gaan stimuleren door netwerken te vormen tussen bestaande Europese universiteiten. Deze zogeheten ‘knowledge and innovation communities’ (KIC’s) moeten minstens drie partners uit minstens twee Europese landen omvatten. Er zou per jaar 400 miljoen euro voor moeten worden uitgetrokken.

Maar het EIT krijgt geen eigen campus en zal geen diploma’s uitreiken; dat mogen de deelnemende universiteiten zelf blijven doen. Ze mogen daarbij zelfs kiezen of ze er het EIT-logo wel of niet op afdrukken.

Barroso had eigenlijk een soort ‘Europese super-TU’ vol topwetenschappers in gedachten, naar het voorbeeld van het Amerikaanse MIT. Binnen de Europese researchwereld bestond echter geen draagvlak voor wat men ‘het investeren in nog meer bakstenen’ noemde.

bron: EZ

Onderwerpen