Synthesegas gemakkelijker te ontdoen van koolstofdioxide

De Nederlandse overheid moet investeren in een demonstratie-kolenvergasser die waterstof produceert uit steenkool, terwijl het nevenproduct CO2 wordt opgevangen en ondergronds opgeslagen. Dat stelt de Algemene Energieraad in een gisteren verschenen advies.

Vooral Nuon is blij met het plan. Dat energiebedrijf heeft al plannen klaarliggen om aan de Eemshaven een dergelijke centrale te bouwen.

Volgens de Energieraad is de Nederlandse economie te sterk afhankelijk van aardgas en aardolie, terwijl de infrastructuur (diepe havens, prima koelwatervoorziening) zich juist uitstekend leent voor het verstoken van steenkool.

Kolenvergassing zou dan een betere oplossing zijn dan een ‘klassieke’ kolencentrale. Bij de vergassing ontstaat synthesegas, een mengsel van H2 en CO. Door stoominjectie kun je die CO omzetten in CO2 (shiftreactie). Die CO2 zou gemakkelijker moeten zijn op te vangen dan de CO2 in de rookgassen van een kolengestookte ketel. Daarna sla je het gas op in (bijvoorbeeld) uitgeputte aardgasvelden.

Een ander voordeel van vergassing is dat je de geproduceerde waterstof meteen kunt gebruiken voor elektriciteitsproductie, maar ook kunt doorsluizen naar andere toepassingen op momenten dat je die elektriciteit niet nodig hebt. Daardoor kan de vergasser altijd op vollast blijven draaien, wat het rendement ten goede komt. Voor veel toepassingen in de chemie zou je bovendien in plaats van waterstof het complete synthesegas kunnen gebruiken, zodat je de shiftreactie en de CO2-opvang even niet nodig hebt.


Las but not least heeft Brussel zeven miljard euro apart gelegd voor twaalf proefprojecten met kolenvergassing ‘ergens in Europa’ en zou het zonde zijn om daar als Nederland niet van te profiteren.

Technisch gesproken zou het niet zo moeilijk moeten zijn. In Buggenum, bij Roermond, draait al jaren een proef-kolenvergasser op basis van technologie, die ooit is ontwikkeld bij Shell in Amsterdam. Met de daar opgedane kennis is tot nu toe weinig gedaan, omdat de (berucht conservatieve) energiewereld er onvoldoende vertrouwen in had. Toegegeven, het duurde een paar jaar eer die vergasser betrouwbaar werkte. Een nieuwe demonstratievergasser zou volgens de Energieraad het benodigde zetje kunnen geven.

bron: FD, Energieraad

Onderwerpen