Tamelijk eenvoudig stofje schakelt natuurlijke verdediging in

Pillen met een chemisch gestabiliseerde variant op 3-mercaptopyruvaat bieden bescherming tegen cyanidevergiftiging. Brandweerlieden en andere hulpverleners zouden hier hun voordeel mee kunnen doen wanneer een terroristische aanslag of een ongeluk met een chemische fabriek een gifwolk veroorzaakt, zo schrijven onderzoekers van de universiteit van Minnesota in het Journal of Medicinal Chemistry.

Ze noemen het ‘alarmerend’ dat de overheid momenteel zo goed als niets tegen zo’n cyanidewolk kan doen.

3-mercaptopyruvaat (3-MP) dient als substraat voor het enzym 3-mercaptopyruvaat/cyanide sulfurtransferase (3-MPST). Dit enzym zorgt voor de omzetting van cyanide in thiocyanaat, dat veel minder giftig is en via de urine kan worden afgevoerd. 3-MPST is van nature zowel in het cytoplasma als in de mitochondriën in voldoende mate aanwezig. Het lichaam maakt echter maar mondjesmaat 3-MP aan, en dus doet het enzym ook niet veel.

Puur 3-MP toedienen blijkt in de praktijk niet te werken omdat de verbinding nogal instabiel is. Vandaar dat de Amerikanen er een ‘prodrug’ van hebben gemaakt, een stabiel molecuul waar het lichaam zelf 3-MP uit kan vrijmaken. Hoe snel dat gebeurt, hangt van de structuur van de prodrug af.

Proeven met muizen hebben uitgewezen dat je met sommige 3-MP prodrug-varianten het toxische effect van cyanide tot een paar minuten na blootstelling teniet kunt doen. Andere vormen bieden bescherming wanneer je ze 30 tot 60 minuten vóór blootstelling oraal toedient.

De onderzoekers suggereren dat je dit soort pillen niet alleen aan reddingswerkers en militairen moet geven wanneer je een blootstelling aan cyanide verwacht, maar dat ze ook goedkoop genoeg zijn om in voorraad te nemen en aan de bevolking uit te delen in het geval van een ramp of aanslag.

bron: American Chemical Society

Onderwerpen