Polyoxometalaten remmen kinase-activiteit

Clusters van overgangsmetalen en zuurstof remmen de activiteit van het eiwitkinase CK2 zeer sterk af. Dat maakt deze zogeheten polyoxymetalaten (POM’s) tot veelbelovende kandidaten voor chemotherapie, zo melden Franse onderzoekers in Chemistry and Biology.

POM’s zijn wonderlijk gevormde clusters van enkele tientallen ionen. De belangrijkste componenten zijn zuurstofionen en overgangsmetaalionen uit nevengroep 5 of 6 van het periodiek systeem, zoals molybdeen, wolfraam en niobium.

Bekend was al dat POM’s bruikbaar zijn als katalysator voor verschillende organische reacties. Dat ze werken tegen kanker is ook al eens gesuggereerd, maar veel onderzoek lijkt er niet naar zijn te gedaan.

Chemici van het Institut de chimie moléculaire (CNRS/UPMC) en biologen van het Institut de recherche en technologies et sciences pour le vivant (iRTSV, Grenoble) hebben nu ontdekt dat bepaalde POM’s (onder meer [P2Mo18O62]6−) de werking van het fosforyleringsenzym CK2 remmen. Zo’n enzym voegt fosfaatgroepen toe aan andere eiwitten, die daardoor soms ook worden omgetoverd in een actief enzym. Vandaar dat CK2 een belangrijke rol speelt in de enzymregulering van cellen.

Voor de inhibitie is maar heel weinig POM nodig; gesproken wordt van concentraties in het nanomolaire gebied. Het werkingsmechanisme is nog niet helemaal duidelijk, maar vast lijkt te staan dat het POM zich niet aan de actieve plaats van het enzym bindt. Daarmee wijkt de werking dus fundamenteel af van die van alle tot nu toe bekende CK2-inhibitoren.

bron: CNRS

Onderwerpen