Microbiologische truc voor niet-winbare reserves?

De biologische afbraak van aardoliereserves is vooral het werk van anaerobe, methaanproducerende bacteriën. En niet, zoals eerder werd gedacht, van aerobe. Om moeilijk winbare oliereserves bovengronds te krijgen zou je dit afbraakproces moeten versnellen en het gevormde methaan opvangen, zo suggereren Britse en Canadese onderzoekers deze week in Nature.

De onderzoekers leiden hun conclusies af uit laboratoriumproeven. Alleen als je de ideale leefomgeving voor anaerobe bacteriën nabootst, volgt de degradatie hetzelfde patroon als in de vrije natuur.

Het lijkt er op dat de koolwaterstoffen eerst via syntrofe oxidatie worden omgezet in acetaat en waterstof. Acetaat wordt door andere bacteriën verder afgebroken tot waterstof en koolstofdioxide, en daar wordt door wéér andere bacteriën weer methaan van gemaakt.

Biologische degradatie is ten eerste een probleem omdat de olievoorraad er kleiner door wordt, en ten teweede doordat de samenstelling er sterk door verandert. De bacteriën vreten namelijk eerst de lineaire n-alkanen op, beginnen dan aan de vertakte alkanen en laten de meeste aromaten tot het laatst liggen. Bovendien is de aanwezigheid van methaan bij de huidige oliewinningsprocedures alleen maar vervelend.

bron: Nature

Onderwerpen