Onze leden geven de chemie en life sciences kleur en betekenis; wie zijn zij? Deze maand op het podium: KVCV-lid Noortje Duysters.

Wat doe je met chemie? 

‘Ik ben twee jaar geleden afgestudeerd als leerkracht secundair onderwijs in de vakkencombinatie chemie-wiskunde. Dit schooljaar sta ik volledig in de eerste graad, dus moet ik chemie delen met de andere wetenschappen. Ook interessant, al blijft het doceren van de pure chemie nog altijd mijn favoriet.’ 

Welke docent vergeet je nooit meer? 

‘Daar hoef ik niet over na te denken: meneer F. Poncelet, docent chemie aan de hogeschool UCLL, promotor van mijn bachelorproef en een van dé personen die mij elke keer weer liet inzien dat chemie een keuze is vanuit het hart. Dankzij zijn interessante hoorcolleges, gevarieerde practica en erg breed aanbod aan didactisch materiaal probeer ik, net als hij, mijn leerlingen steeds opnieuw te verwonderen en mijn passie voor de wetenschap te delen.’ 

Wat was de belangrijkste beslissing die je ooit hebt genomen? 

‘Een van de belangrijkste beslissingen, waar ik tot op heden nog geen spijt van heb gehad, is mijn keuze voor het onderwijs. Ondanks dat het lesgeven er met de paplepel is ingegoten, leek ik het op mijn zeventiende niet zeker te weten. Maar zodra ik met de studie startte, verdween dat gevoel al snel. Nu ben ik blij dat ik in de voetsporen kan treden van de persoon die altijd al mijn voorbeeld is geweest: juf Wendy. En voor mij: mama.’ 

Noortje Duysters

Beeld: Noortje Duysters

Noortje Duysters (rechts) met mevr. Storms

Wat zou je nog willen leren? 

‘Ik zou nog super veel dingen willen leren. Maar op dit moment ben ik samen met uitgeverij die Keure een nieuw leerwerkboek voor chemie (ISAAC) aan het schrijven. Een avontuur waar ik mijn creatieve zelf volledig in kwijt kan en veel inspiratie uit haal voor mijn eigen lespraktijk. Wie weet krijg ik ooit de kans om met een zelfgeschreven cursus aan de slag te gaan. Dat zou ik echt de max vinden!’ 

Waarom vind je het belangrijk om lid te zijn van de KVCV?  

‘Als startend leerkracht chemie leek het me erg interessant om deel uit te maken van het team. Ondanks dat ik de enige leerkracht ben, gaan we met veel enthousiaste vrijwilligers aan de slag om chemie meer op de kaart te zetten binnen de onderwijswereld. Creativiteit, leerrijke projecten en passie vormen hier samen één. Kortom, ik vind het belangrijk om ook buiten de schoolmuren mijn steentje bij te dragen. En KVCV vult dat voor mij perfect aan.’ 

Wat betekent dit chemielokaal op de foto voor jou? 

‘Ik draag een warm hart toe aan het chemielokaal in het toenmalige Salvatorcollege in Hamont. Dit is een plek met veel leerrijke herinneringen waar mijn passie voor het lesgeven ontstond én groeide. In de lessen van mevrouw Storms ben ik voor het eerst geprikkeld door alles wat met chemie te maken heeft. Ik kan me nog goed herinneren hoe interessant ik het vond als ze een proef uitvoerde en wij de opdracht kregen het resultaat te verklaren. Zo vond ik de destillatie van wijn een fascinerende proef, die ik nu zelf graag uitleg aan mijn leerlingen.’