Onze leden geven de chemie en life sciences kleur en betekenis; wie zijn zij? Deze keer op het podium: NVBMB-lid Noël van Peij.

Wat doe je met chemie?

‘Ik ben onderzoeker in het Center for Food Innovation van DSM Food and Beverage in Delft. Ik ben veel bezig met biochemie: de biochemische processen in micro-organismen, onze werkpaarden, die we proberen te sturen en bouwen zodat ze zo efficiënt mogelijk producten maken. Daarnaast is er de (bio)chemie van voeding: van afbraak, opbouw en interactie van allerlei ingrediënten tijdens het produceren en bewerken van voeding die resulteren in goede smaak, textuur, geur, houdbaarheid en constante kwaliteit. Een enorm divers pallet aan reacties en conversies.’

Wat is de beste herinnering aan je studententijd?

‘Mijn studie, mijn vrienden en buitenlandse stages. Ik ontdekte mijn interesse in de moleculaire biologie en mijn motivatie om kennis toe te passen. Naast mijn studie bracht ik veel tijd met vrienden door en een aantal van hen zie ik 30 jaar na afstuderen nog steeds. Daarnaast ben ik tijdens mijn studententijd negen maanden in Brussel en zes maanden in de Verenigde Staten geweest. Mijn advies is: volg je hart in je keuzes tijdens je studententijd en sta open voor nieuwe ervaringen.’

Waarom heb je je gespecialiseerd in voedselinnovatie?

‘Voeding is een essentieel onderdeel van ons leven. Er is een hoop te ontwikkelen en verbeteren aan voeding wereldwijd: de beschikbaarheid, kwaliteit, houdbaarheid, nutritionele waarde, bederf, transitie naar meer duurzame grondstoffen en efficiënte productie. Innovatie is cruciaal om gezonde voeding op een duurzame manier te produceren en mijn persoonlijke drijfveer is om daaraan bij te dragen.’

‘Innovatie is cruciaal om gezonde voeding op een duurzame manier te produceren en mijn persoonlijke drijfveer is om daaraan bij te dragen.’

Wie inspireert jou?

‘Dat is Feike Sijbesma, oud-bestuursvoorzitter en recent nog speciaal coronagezant. In een tijd dat duurzaamheid nog niet op ieders netvlies stond was hij een visionair in hoe de grote problemen op het gebied van milieu, voeding en klimaat alleen op een gezamenlijke manier, met overheid en bedrijfsleven, opgelost kunnen worden.’

Waarom vind je het belangrijk om lid te zijn van de NVBMB?

‘De NVBMB is een platform om mensen in het netwerk te ontmoeten op georganiseerde symposia, via platforms op gebied van proteomics, glycobiologie en chromatine. Daarnaast kennen we jaarlijks beurzen toe aan studenten en reiken we prijzen uit aan opkomende talenten. Een uitstekend platform om expertise uit te wisselen en een netwerk op te bouwen vanaf het begin van je carrière.’

Wat betekent het moleculaire model van chymosine op de foto voor jou?

‘Ik sta hier in het Rosalind Franklin Biotech Center. Chymosine is het eerste product dat Gist-brocades eind jaren tachtig met behulp van moderne biotechnologie ontwikkelde. Het is een prachtig hoe ze middels een gistfermentatieproces een zuiver stremsel produceerden dat caseïne splitst en zo melk stremt, zodat ze op een diervriendelijke manier kaas konden maken. Daarnaast staan twee gerestaureerde art-nouveau panelen van rond 1900, die onderdeel uitmaken van een demontabel paviljoen van 37 panelen om de producten van Jacques van Marken’s ‘Delftsche Nijverheid’ te promoten. Een prachtige illustratie van biotechnologiepromotie.’