Giftige werking ricine ontrafeld

Wie wonderolie perst uit wonderbonen, blijft met een akelig giftige pulp zitten. In deze pulp zit namelijk het eiwit ricine, dat dodelijk is. Binnen vijf dagen nadat mensen de stof inslikken of inhaleren, kunnen ze overlijden doordat het gif de organen uitschakelt. Omdat ricine makkelijk te winnen is, neemt de angst voor bioterreur met dit goedje flink toe.

Biotechnologen van Rutgers university in de VS hebben nu ontdekt hoe het eiwit ricine precies werkt, wat de ontwikkeling van een tegengif mogelijk maakt.

Er was al bekend dat het gif een adeninebase verwijderd uit het RNA van ribosomen, de eiwitfabriekjes van de cel. Hierdoor kunnen ribosomen geen eiwitten meer maken en sterft de cel af.


De vraag was echter hoe ricine precies in het celcompartiment kan komen waar de ribosomen zich bevinden. De compartiment, het endoplasmatisch reticulum, is afgeschermd met diverse membranen.

In een publicatie in Journal of Biological Chemistry beschrijven de onderzoekers dat dit eiwit bij de ribosomen kan komen door de unfolded protein response (UPR) van de cel uit te schakelen. Dit is een verdedigingsmechanisme waarmee de cel ongevouwen of verkeerd gevouwen eiwitten afbreekt. Op deze manier kan ricine de cel om de tuin leiden en rustig de ribosomen uitschakelen.

Met de nieuwe kennis hopen de onderzoekers stoffen te onwtikkelen die de uitschakeling van UPR voorkomen.

Bron: Rutgers University

Onderwerpen