Het Amerikaanse in biobrandstoffen gespecialiseerde bedrijf Solena gaat een door Rentech ontwikkelde Fischer-Tropsch (FT) proces gebruiken om uit biomassa vliegtuigbrandstof te produceren.

Solena gaat jaarlijks meer dan 500.000 ton afvalmateriaal van biomassa bij vijfduizend graden Celsius vergassen, waarbij syngas ontstaat. Vervolgens zet de FT technologie van Rentech het gas om in zestig miljoen liter synthetische vliegtuigbrandstof en 33 miljoen liter nafta. Het betreffende FT proces met een ijzerkatalysator zou ideaal zijn om het biogas om te zetten, omdat het procedé erg efficiënt werkt met een 1:1 verhouding tussen de aanwezige waterstof en koolmonoxide en dat is de verhouding die in het aangevoerde gas aanwezig is.

Onderwerpen