Mogelijk krijgt Groningen toch nog een bioraffinaderij. En hij gaat niet op suikerbieten draaien maar op houtsnippers, melden Avantium, AkzoNobel en RWE in een persbericht.

Avantium wil er haar zogeheten Zambezi-technologie voor inzetten. Zambezi is een verbeterde versie van de klassieke methode om suikers uit hout vrij te maken door cellulose en hemicellulose te hydrolyseren met behulp van sterke zuren. De verbetering zit onder meer in een zelfbedachte methode om het zuur achteraf uit de resterende lignine te krijgen.

Veel details wil het bedrijf niet kwijt maar een animatie op de website suggereert dat men de logistiek wil vereenvoudigen door een soort carrouselreactor te gebruiken. De biomassa blijft gedurende het gehele proces zitten in hetzelfde reactorvat, waar successievelijk verschillende in- en uitlaatstromen aan worden gekoppeld. Door een aantal van die vaten door de diverse stadia van het proces te laten rouleren, krijg je een semicontinubedrijf.

Het plan (want veel meer is het nog niet) is dat de raffinaderij op het terrein van AkzoNobel in Delfzijl komt te staan, en daar meelift op de bestaande infrastructuur. Dat AkzoNobel er ook al een zoutzuurfabriek heeft staan, komt goed uit. Het hout komt deels van Staatsbosbeheer en deels van RWE, dat het nu nog bijstookt in de kolencentrale in de Eemshaven. De restanten van het hout gaan alsnog die centrale in. Het Noord-Nederlandse samenwerkingsverband Chemport Europe doet de PR.

Wie de suikers afneemt, is nog niet duidelijk. Het zou AkzoNobel kunnen zijn maar ook Avantium, dat bij Antwerpen al bezig is aan een fabriek die uit suikers componenten maakt voor ‘groene’ kunststoffen.

In het Financieele Dagblad stelt Avantium-ceo Tom van Aken dat de bioraffinaderij, met een geplande capaciteit van 100.000 ton per jaar, er over een jaar of vijf kan staan. Het Dagblad van het Noorden weet te melden dat de kosten rond de € 80 miljoen liggen, en dat het plan 60 tot 70 banen oplevert. Op korte termijn zou Avantium voor eigen rekening een Zambezi-pilotplant willen bouwen die alvast werk biedt aan 20 mensen.

Voorwaarde is wel dat de haalbaarheidsstudies een acceptabele business case opleveren. Onduidelijk is of de zeer omstreden overheidssubsidies op bijstook-biomassa onderdeel uitmaken van de haalbaarheid.

Onduidelijk is ook wat het betekent voor de eerdere Groningse plannen voor bioraffinage op basis van suikerbieten. Dat project drijft op de afschaffing van de EU-suikerquota, komend najaar, die de bietenteelt ongetwijfeld zal stimuleren. Naar verluidt wacht déze bioraffinaderij nog steeds op investeerders.

bron: FD, DvhN, Avantium