Nu de rechter de overheid dwingt om de Nederlandse CO2-uitstoot verder te reduceren, moet Brussel niet zeuren als de chemische industrie daar extra subsidie voor krijgt. Kort samengevat is dat de reactie van branchevereniging VNCI op de uitspraak in de ‘klimaatzaak’, eerder deze week.

De VNCI wijst er op dat haar achterban de CO2-uitstoot tussen 1990 en 2011 al met 40% heeft verminderd. En er kan nog meer af, maar dat vergt investeringen die de bedrijven in hun eentje niet kunnen (of willen) opbrengen omdat de terugverdientijd te lang wordt geacht.

Probleem is alleen dat de overheid, zelfs als ze dat zou willen, maar in beperkte mate kan bijspringen omdat Europa financiële bijdragen aan een klein clubje bedrijven al snel opvat als ongeoorloofde staatssteun. En nu is de VNCI dus benieuwd of de klimaatuitspraak ‘de Nederlandse overheid aanleiding geeft om bij de Europese Commissie meer ruimte te claimen voor het ondersteunen van bedrijfsinvesteringen in innovaties gericht op het versnellen van broeikasgasreductie.’

De gedachten gaan uit naar stimulering van investeringen in biobased grondstoffen en hergebruik, infrastructuur voor uitwisseling van energie en grondstoffen tussen bedrijven (inclusief warmwaterleidingen naar de woningen in de buurt) en stimulering voor demonstratieprojecten rond energie-efficiënte technologie.

De vraag is uiteraard of de overheid het niet veel gemakkelijker (en goedkoper) vindt om gewoon in hoger beroep te gaan en te gokken dat de omstreden uitspraak geen stand houdt.

bron: VNCI