Het Amerikaanse bedrijf Oasys Water heeft een waterontziltingstechniek ontwikkeld die aanzienlijk goedkoper en veel efficiënter kan werken dan gangbare technieken op dit gebied, zoals verschillende destillatietechnieken en elektrodialyse. Dit is onder meer te danken aan de lagere procestemperatuur.

Het proces is gebaseerd op osmose. Als zout water en zoet water van elkaar gescheiden zijn door een membraan, heeft het zuivere water de neiging om door de wand te dringen en het zoute water te verdunnen. Bij het ‘omgekeerde osmose’ proces zorgt een hydrostatische druk voor het omgekeerde verschijnsel, waarbij schoon water vanuit de zoutoplossing door het membraan stroomt. Voor het creëren van deze hydrostatische druk is relatief veel energie nodig.

Bij het door Oasys gebruikte ‘voorwaartse osmose’ proces zorgt een speciale werkoplossing, die koolstofdioxide en ammoniak bevat, voor de osmotische druk. Het water stroomt door de hoge osmotische druk door het membraan, richting deze werkoplossing. Daarna vindt bij een relatief lage temperatuur verwarming van het mengsel plaats om de koolstofdioxide en het ammaniak te laten verdampen. Hierbij blijft alleen zeer zuiver water over.

Na het opvangen en condensatie van de damp kan deze oplossing opnieuw het proces in. De aanpak vraagt aanzienlijk minder energie dan het omgekeerde osmose proces: in plaats van 0,6 kubieke meter aardgas voor één kubieke meter schoon water, heeft voorwaartse osmose slechts 0,06 kubieke meter aardgas nodig.

Een groot voordeel is verder dat vanwege de lage temperatuur het gebruik van afvalwarmte, bijvoorbeeld van elektriciteitscentrales, mogelijk is. Het principe van voorwaartse osmose is al langer bekend. Oasys Water heeft zich nu toegelegd op het samenstellen van de juiste werkoplossing en het ontwikkelen van de membranen om het systeem commercieel haalbaar te maken. Het bedrijf verwacht het systeem binnenkort op de markt te brengen.

Onderwerpen