Sinds juni 2016 adviseert Fauske & Associates vanuit Sittard-Geleen Europese bedrijven over reactieve chemicaliën en procesveiligheid. Het zet zo de process safety-activiteiten van DSM Resolve op Chemelot voort.

‘De actualiteit illustreert mooi het belang van waarmee wij ons bezighouden’, zegt Simon Hans Niemann van Fauske & Associates in Sittard-Geleen. Hij doelt op explosies bij een chemische fabriek van Arkema in Houston als gevolg van overstromingen na orkaan Harvey. Ter plaatse staan opslagtanks met organische peroxides, zoals het explosieve methyl-ethyl-ketonperoxide. ‘Organische peroxides zijn instabiel en moet je daarom koel bewaren. Maar door wateroverlast is de koeling uitgevallen, met alle gevolgen van dien.’

Fauske kan voor dergelijke installaties doorrekenen wanneer een peroxide kritisch instabiel wordt als de koeling uitvalt. Niemann: ‘En we kunnen aangeven of er maatregelen mogelijk zijn, zoals een afblaasventiel plaatsen tegen overdruk in een opslagtank.’

 

Brandende zon

Fauske & Associates adviseert laboratoria, industrie, fabrikanten en transporteurs bij uiteenlopende vragen. Bijvoorbeeld een bedrijf dat een nieuwe chemische verbinding wil vervoeren en wil weten wat er gebeurt als de stof in een vrachtwagen in de brandende Spaanse zon staat. Of een kruidenproducent die stofexplosies met kaneel of kurkuma wil voorkomen.

 

‘Het geeft inzicht in hoe je reactoren moet vormgeven’

Het lab in Sittard-Geleen brengt met calorimetrische methodes en mini-explosies eigenschappen van materialen in kaart, zodat bedrijven passende veiligheidsmaatregelen kunnen nemen. Niemann: ‘Het begint op kleine schaal door een monster een temperatuurprofiel te laten doorlopen. Dan kun je warmteafgifte of -opname meten. Een andere vraag kan zijn hoeveel warmte er precies vrijkomt als je chemicaliën voor een nieuw medicijn mengt. Of hoe het zit met vrijkomen van warmte en gas bij een chemische reactie die een bedrijf wil opschalen. Dat geeft inzicht in hoe je reactoren moet vormgeven en beveiligen.’

Fauske huist sinds juni 2016 op Bright­lands Chemelot Campus. Het bedrijf nam een deel van de analyseapparatuur over van het Process Safety Lab van DSM, dat per 1 juni 2015 werd gesloten. Niemann verloor daarbij zijn baan, maar hielp zelf het Amerikaanse bedrijf te interesseren, waarmee hij eerder had samengewerkt. ‘Ik ben zo’n driehonderd meter verhuisd en doe ongeveer dezelfde werkzaamheden, maar meer als eigen baas en onder een andere naam. Op dit moment tellen we inclusief mezelf twee medewerkers, maar het is zeker de bedoeling dat we gaan doorgroeien.’

 

Demonstratie

De klantenkring is inmiddels veel groter dan alleen de Chemelot Campus. Volgens Niemann was dat ook in de DSM-tijd al het geval. ‘We werkten al commercieel, dus die overgang is niet heel groot.’ Zijn bedrijf adviseert en is zeker geen bewaker of toezichthouder op Chemelot. De veiligheid van laboratoria, petrochemische installaties van Sabic of de kunstmestproductie van OCI Nitrogen zijn altijd al de verantwoordelijkheid geweest van de individuele bedrijven, aldus Niemann.

Fauske geeft ook trainingen op het gebied van thermische risico’s en explosies. Vooral de experimental explosion lecture is daarbij populair. ‘Dat is een demonstratie die DSM ooit ontwikkelde vanuit de gedachte dat mensen overladen met theorie en papier niet beklijft. Knallen, vonken en vuurbollen vindt iedereen fascinerend, en daarom beklijft het zo goed. Dan begin je te voelen wat het betekent, en dat creëert bewustzijn van risico’s van de stoffen waarmee mensen dagelijks werken.’