Onderzoekers in de VS hebben bedacht hoe ze ze resistente kankercellen tijdelijk weer gevoelig kunnen maken voor chemotherapie. Hun methode geeft minimaal vijf dagen om de tumor te behandelen, meldt Nature Communications.

Het falen van chemotherapie bij kanker wordt meestal veroorzaakt door resistentie van kankercellen tegen de chemo. Hierdoor gaan tumoren niet weg, of komen ze na de behandeling terug. Uit onderzoek is gebleken dat die resistentie vaak veroorzaakt wordt door een toename van ‘transmembrane effluxpompen’, eiwitten die de medicijnen meteen de kankercel weer uitpompen. Xiaoming He en collega’s hebben nu een techniek ontwikkeld waarmee ze deze pompen tijdelijk kunnen uitschakelen.

De onderzoekers hebben de toediening van een nanodeeltje gecombineerd met het gebruik van een infrarode laser. De nanodeeltjes worden door de cel opgenomen en gaan, dankzij hun pyruvaatlabel, naar de mitochondriën. Vervolgens wordt een infrarode laser op de tumor gericht. Door interactie met de aanwezige nanodeeltjes worden er reactieve zuurstofverbindingen geproduceerd in de mitochondriën. Deze reactieve zuurstofverbindingen oxideren NADH tot NAD+ en remmen hierdoor de productie van adenosinetrifosfaat (ATP), de energiedrager van de cel. Zonder ATP doen de effluxpompen niets en blijft de chemo in de kankercel.

Deze methode is ook getest met antikankermiddel doxorubicine in de nanodeeltjes. Hierdoor was het medicijn meteen op de juiste plaats. De combinatie van de nanodeeltjes met doxorubicine en de infrarode laser liet tumoren in muizen krimpen of verdwijnen.

Deze studie toont aan dat kankercellen die resistent zijn tegen chemotherapie te bestrijden zijn met nanodeeltjes en infrarode lasers. Hierdoor kunnen oudere antikankermiddelen opnieuw nuttig worden voor de patiënt.

Bron: Nature Communications