De noordelijke overheden, het bedrijfsleven en Brussel steken 7 miljoen euro in een onderzoeksprogramma van de Rijksuniversiteit Groningen, het UMC Groningen, de stichting BioMade en acht kleine farmabedrijven – waaronder spin-offs van de universiteit. Het geld is bestemd voor onderzoek naar drug delivery en drug targeting: het vervoeren van geneesmiddelen door het lichaam naar de plek van bestemming.

Biomade, dat therapeutische peptides stabiel houdt in het lichaam, leent zijn directeur uit voor de wetenschappelijke leiding van het project. Andere deelnemers zijn onder meer Synvolux, dat transfectiereagentia maakt om DNA en RNA de cel in te krijgen; Cellution, fabrikant van wegwerpbioreactoren, en Innocore, dat implantaten en coatings maakt die medicijnen afgeven in het lichaam.

Er staan al onderzoeksprojecten op stapel om een dragermolecuul te ontwikkelen voor small interfering-RNA (siRNA), en een manier om een peptide te stabiliseren die werkt tegen leverfibrose. Ook willen de bedrijven samen een preklinische testmethode ontwikkelen die de veiligheid en werkzaamheid van kankervaccins aantoont.

“De kracht van deze bedrijven is dat ze allemaal gericht zijn op innovatie, van fundamenteel onderzoek tot het vermarkten van kennis”, vertelt Annemieke Galema, adjunct-directeur van de Transfer & Liaison Groep van de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met BioMade en de Stichting Groningen Business Generator heeft zij er hard aan gewerkt om het geld binnen te halen. “Het is prettig dat er steeds meer speciale subsidies komen voor kennisontwikkeling”, vertelt Galema. “Voorheen ging financiering voor ontwikkeling van de regio vaak alleen naar bedrijfsgebouwen en fietspaden. Nu wordt tevens ingezet op de kenniseconomie.”

Bron: C2W Life Sciences 9, 2 mei 2009

Onderwerpen