Het netvlies van zoogdieren kan zijn voorraad lichtgevoelige staafjes wel degelijk aanvullen, suggereert een Nature-publicatie. Je hoeft het regeneratiemechanisme alleen maar kunstmatig aan te zwengelen, stellen onderzoekers uit New York die claimen dat ze blinde muizen zo iets van hun gezichtsvermogen hebben teruggegeven.

Bij koudbloedige gewervelde dieren, zoals zebravisjes, gaat dat helemaal vanzelf. Zogeheten Müllercellen, die in het netvlies de lichtgevoelige zenuwcellen (staafjes en kegeltjes) ondersteunen, worden indien nodig hergeprogrammeerd tot stamcellen waaruit nieuwe staafjes kunnen groeien. Maar bij zoogdieren lijkt dat proces alleen vanzelf op gang te komen wanneer het netvlies fysiek wordt beschadigd, en ook dan slechts in zeer beperkte mate. Normaal gesproken moet je er als mensvan uitgaan dat je, als je je gezichtsvermogen kwijtraakt, het ook definitief kwijt bent.

Eerder lieten Bo Chen en collega’s van de Icahn School of Medicine in Mount Sinai al zien dat je het eerste deel, dus de stamcelvorming, kunt stimuleren door de Müllercellen het gen toe te dienen voor bètacatenine. Daartoe ‘verpak’ je dat gen, met de bijbehorenden promotor, in een virus dat je inspuit in het oog.

De huidige publicatie omvat de tweede stap: er een paar weken later drie genen achteraan spuiten voor transcriptiefactoren (Otx2,Crx en Nrl) waarvan bekend is dat ze essentieel zijn voor de staafjesvorming.

De onderzoekers probeerden dit uit bij genetisch gemodificeerde muizen met uiterst slecht functionerende netvliezen. Alle tests leken te bevestigen dat de muizenhersenen daarna weer op lichtimpulsen gingen reageren.

De grote vraag is nu of het bij mensen ook zo gemakkelijk is.

bron: Nature