Poreuze microcapsules gevuld met natriumcarbonaat oplossing vangen CO2-uitstoot van fabrieken heel efficiënt op, melden Amerikaanse onderzoekers in Nature Communications. Met deze nieuwe methode kunnen goedkope materialen gebruikt worden om de lucht schoner te houden.

Momenteel wordt de CO2 van kolencentrales vaak opgevangen door een amine-oplossing langs het gas te spoelen. Er vormen dan carbamaten. Dit proces is corrosief en het kost veel energie om de CO2 weer uit de oplossing te krijgen, dus een alternatief is gewenst.

Roger Aines en zijn collega’s van het Lawrence Livermore National Laboratory hebben een oplossing gevonden. Ze gebruiken druppels natriumcarbonaat, ook bekend als zuiveringszout, met een poreuze silicium coating. Deze kleine bolletjes hebben een groot oppervlak en absorberen daarom veel CO2. In de oplossing helpt een zink-cycleen katalysator om CO2 om te zetten naar bicarbonaat. De CO2 kan weer worden vrijgemaakt door de bolletjes te verhitten.

De bolletjes zijn stabiel bij hoge temperaturen en vochtige omstandigheden. Ook is natriumcarbonaat erg goedkoop en makkelijk te verkrijgen. Bovendien kan de grootte van de bolletjes worden aangepast aan de omstandigheden, om zo optimale absorptie te krijgen. Proeven suggereren dat ze zo stevig genoeg zijn om toe te passen in een wervelbedreactor. De onderzoekers hebben alleen nog niet gekeken naar de economische haalbaarheid van deze toepassing.