Per 1 november wordt Marcel Wubbolts cto bij melkzuurderivatenspecialist Corbion. Tot nu toe vervulde hij dezelfde functie bij het veel grotere DSM.

Een reden is niet gegeven; DSM wilde Wubbolts absoluut niet kwijt maar bij Corbion krijgt zijn passie voor biobased materialen allicht wat meer ruimte.

Per 1 oktober wordt chemisch technoloog Herry Nijhuis directeur van technologiestichting STW, als opvolger van Eppo Bruins die tegenwoordig in de Tweede Kamer zit. Nijhuis, ooit in Twente gepromoveerd op pervaporatie, beheert nu nog bij EZ het Green Deals-dossier. Als STW per 1 januari opgaat in het nieuwe NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen, wordt hij daar directeur van.

In Nijmegen is Lutgarde Buydens benoemd tot decaan van de bètafaculteit, als opvolgster van Stan Gielen die NWO gaat voorzitten. Buydens (zie C2W 16-2015) is hoogleraar analytische chemie, met chemometrie als specialiteit.

Op 70-jarige leeftijd is Ahmed Zewail overleden. Hij zal voortleven als vader van de femtochemie, een vorm van laserspectrometrie waarmee je chemische bindingen kunt volgen op femtosecondeniveau. In 1999 verdiende hij er een Nobelprijs mee. Zewail was geboren in Egypte en bleef altijd nauw betrokken bij dat land, al werkte hij sinds zijn afstuderen in de VS.