Uw periodiek systeem kan opnieuw de prullenmand in. De opgegeven gemiddelde atoomgewichten kloppen niet allemaal meer, heeft de International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) deze week laten weten.

Het volgt op een eerder besluit om van een aantal andere elementen geen vast gemiddelde meer op te geven maar een interval. Dit omdat in de analytische chemie steeds meer informatie wordt gehaald uit wisselende isotopenverhoudingen, wat onmogelijk zou zijn als er echt een vast gemiddelde bestond.

De jongste verandering betreft elementen waarbij de isotopenverhouding nog wél als constant wordt beschouwd. Op basis van nieuwe meetgegevens is in 19 gevallen het gemiddelde atoomgewicht bijgesteld. De meeste veranderingen zitten zo ver achter de komma dat het voor de meeste gedrukte versies van het periodiek systeem niet zal uitmaken. Maar bij molybdeen (van 95,96 naar 95,95) en seleen (van 78,96 naar 78,97) zie je het wel degelijk.

Bij die laatste twee elementen, en trouwens ook bij cadmium en thorium, bleek de natuurlijke isotopenverhouding op aarde net iets anders te zijn dan men tot nu toe aannam. In het geval van thorium wist men niet eens dat er een verhouding bestond: officieel was thorium-232 de enige natuurlijke isotoop. Tot iemand ontdekte dat in de diepzee ook thorium-230 vookomt; die variant is nu ook officieel aan het systeem toegevoegd.

De andere 15 veranderingen zijn ingegeven door de collega’s van de International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) die de massa’s van de individuele isotopen nog eens hebben nagemeten.

bron: ChemistryWorld

Onderwerpen