Verzadiging bedreigt CO2-opslag

De hoeveelheid koolstofdioxide die de Noord-Atlantische Oceaan opneemt is de afgelopen tien jaar gehalveerd. De University of Anglia betrok meer dan 90.000 metingen bij het onderzoek.

De metingen werden uitgevoerd door schepen die uitgerust waren met automatische meetapparatuur. De onderzoekers onderkennen de ernst van de situatie, de resultaten geven namelijk aanwijzingen dat de oceanen op termijn verzadigd raken met broeikasgas. Dit zou betekenen dat het CO2 probleem nog groter is dan gedacht. Van alle uitgestoten CO2 blijft maar de helft over in de atmosfeer. Een kwart wordt door de biosfeer gebruikt en het laatste kwart wordt opgeslagen door oceanen.

Of de oceanen verzadigd raken door de klimaatverandering of dat het een natuurlijk proces is moet nog worden onderzocht.

Bron: BBC News

Onderwerpen