Een roterend magneetveld zorgt ervoor dat nanobuisjes membranen van kankercellen doorboren. De ontdekkers beschrijven in Nano Letters hoe je de cellen op deze manier kunt vernietigen.

Meerwandige koolstofnanobuisjes bundelen zich onder invloed van een magneetveld. Als je het magneetveld laat roteren, kun je onder een elektronenmicroscoop zien dat de bundels meedraaien.

De onderzoekers bedekten de nanobuisjes met een laagje polymeren, zodat ze door een celmembraan heen konden prikken. Vervolgens plaatsten ze de buisjes samen met een fluorescente kleurstof in een cultuur borstkankercellen. Dit mengsel werd 20 minuten lang blootgesteld aan een draaiend magneetveld van 20, 40 of 75 millitesla. De twee sterkere velden zorgden ervoor dat de nanobuisjes dwars door de membranen heen boorden, zodat de cellen de kleurstof opnamen.

De onderzoekers stellen dat bij een magneetveld van 40 millitesla de cellen de membraanschade snel kunnen herstellen. Wellicht kunnen toegediende medicijnen dan tijdelijk doordringen in de cel. Bij een sterker magneetveld lukt het niet om de gaten op tijd te dichten stroomt de cel leeg, waardoor deze afsterft.

De onderzoekers merken op dat de draaiende nanobuisjes ook gezonde cellen kapot kunnen maken. Zij suggereren om de buisjes te injecteren op de plaats van de tumor, maar de mogelijkheden hiervan moeten nog onderzocht worden.

Bron: Nano Letters

Onderwerpen