Zelfs op 2.400 meter onder de zeebodem zitten nog micro-organismen. En die zetten steenkool om in aardgas, viel te horen tijdens het najaarscongres van de American Geophysical Union in San Francisco.

De bacteriën werden gevonden in bodemmonsters die twee jaar geleden werden genomen door het Japanse onderzoeksvaartuig Chikyu. Dat gebeurde voor de kust van het schiereiland Shimokita. De oceaan is daar ongeveer een kilometer diep en de boor wistmonsters te nemen tot op 2.446 meter onder de zeebodem te komen, een record in de geschiedenis van het International Ocean Discovery Program.

Heel bewust was hiervoor een plek uitgezocht waar steenkool in de bodem zit, zodat eventuele bacteriën tenminste iets te eten zouden hebben.

Dat ze daar inderdaad voorkwamen, werd meteen al vermoed. Er bleek namelijk meer methaan in de boorkernen te zitten dan je verwacht wanneer steenkool puur door hoge druk en temperatuur wordt gevormd. De voor de hand liggende verklaring was dat bacteriën de koolwaterstoffen in de steenkool afbraken; uiteindelijk blijft er dan ook methaan over.

Ook meenden de onderzoekers al beestjes te zien zitten maar dat kón een kwestie van contaminatie zijn.

Inmiddels is het echter gelukt om de beestjes in kwestie in het lab op kweek te zetten. en uit te proberen op vat voor voedingsstoffen ze gedijen. Dat blijken inderdaad organische verbindingen uit de steenkool te zijn, die ze omzetten in methaan. Wel verloopt dat metabolisme bijzonder traag: kennelijk overleven deze bacteriën door zo zuinig mogelijk te zijn met het kleine beetje eten dat ze hebben.

Onderzocht wordt nu of het een heel ecosysteem is of dat één soort de rest overheerst. Ook vraagt Caltech-onderzoeker Elizabeth Trembath-Reichert, die de resultaten presenteerde, zich aff hoe ze daar terecht gekomen zijn. Zaten ze in het oprganische materiaal waaruit die steenkool is ontstaan, of zijn ze pas naar beneden gekropen toen die steenkool zich al gevormd had?

In hoeverre hun methaanuitstoot een meetbare invloed heeft op het klimaat, is trouwens ook een leuke.

bron: BBC News