15 miljoen voor wetenschap op basisscholen.

Staatssecretaris Sharon Dijksma stelt van 2011 tot 2016 15 miljoen per jaar beschikbaar om op alle 7000 basisscholen in Nederland wetenschap en techniek te integreren in het onderwijs. Zij doet deze toezegging naar aanleiding van het masterplan ‘Ruimte voor talent, ruimte voor wetenschap en techniek’ dat is opgezet door de Denktank Wetenschap en Techniek en het Platform Bèta Techniek.

In het masterplan staat stapsgewijs beschreven hoe verschillende instellingen ruimte willen creëren voor kinderen van 2 tot 14 jaar, zodat ze hun talenten op het gebied van onderzoek en logisch redeneren beter kunnen ontwikkelen. Dit willen zij doen door wetenschap en techniek beter in het onderwijssysteem te integreren. Universiteiten, gemeenten, het bedrijfsleven en science centra, iedereen doet mee. Het idee is vooral leraren te scholen om wetenschappelijke onderwerpen op een speelse manier aan te dragen.

In een interview met de Telegraaf vertelt vicevoorzitter Michaël van Straalen van MKB Nederland dat het beter is talent te stimuleren op een nog vroegere leeftijd dan wanneer jongeren al op de middelbare school zitten. Hij meent dat jonge kinderen nieuwsgieriger zijn en dingen sneller oppikken, zodat de houding ten opzichte van techniek nog positief gevormd kan worden.

Bron: ANP

Onderwerpen