Onderzoekers hebben een universele methode ontwikkeld om uit stamcellen van verschillende cellijnen kloppende hartcellen te maken, zo valt te lezen in PLoS ONE. De efficiëntie van deze methode is bijna honderd procent.

Voor de productie van hartcellen uit menselijke geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC) worden protocollen gebruikt die per cellijn en laboratorium verschillen. Er is wel een vaak gebruikt basisprotocol maar de efficiëntie ervan is laag (meestal rond de tien procent in het geval van iPSC) èn het duurt ook nog eens tot 30 dagen totdat er kloppende hartcellen te zien zijn.

 

De onderzoekers van de Johns Hopkins University stelden een lijst op van 48 variabelen door verschillende methoden om hartcellen te produceren uit stamcellen te bestuderen, en testten verschillende combinaties van deze variabelen uit. Dit twee jaar durende monnikenwerk leverde een universeel systeem op dat werkte bij alle 11 geteste cellijnen. Zeven van deze cellijnen bestonden uit iPSC, de overige vier cellijnen uit menselijke embryonale stamcellen. Het differentiëren van de stamcellen in kloppende hartcellen duurde slechts negen dagen en de gemiddelde efficiëntie bedroeg bijna 95 %.

 

Deze cellen zouden in de toekomst wellicht kunnen worden gebruikt om hartcellen die bij een hartaanval zijn beschadigd te vervangen. Het grote voordeel van hartcellen die zijn gedifferentieerd uit iPSC is dat ze kunnen worden gemaakt met cellen van de patiënt zelf waardoor reacties van het immuunsysteem waarschijnlijk uit zullen blijven.

 

Bron: PLoS ONE

Onderwerpen