Griepprikken beschermen niet alleen tegen de influenzavariant waartegen ze bedoeld zijn, maar versterken ook de immuniteit tegen alle varianten die je eerder hebt doorgemaakt. Dus misschien is het wel slim om alvast te vaccineren tegen de seizoensgriep van volgend jaar, suggereren onderzoekers uit Cambridge en Rotterdam in Science.

Belangrijk argument daarbij is dat die seizoensgriep meestal geleidelijk evolueert. Vanwege de lange productietijd moet je de samenstelling van het vaccin een jaar van tevoren plannen, waarbij je probeert in te schatten hoe snel die evolutie zal verlopen. Schat je die snelheid te laag in, dan weet je zeker dat het vaccin niet zal werken. Maar zit je te hoog, dan suggereert het nu gepubliceerde onderzoek dat het wèl bescherming biedt.

Dat onderzoek van Judith Fonville en collega’s draait vooral om wat ze ‘antibody landscapes’ noemen. Het is een manier om grafisch weer te geven hoeveel immuniteit je nog hebt tegen varianten uit voorbije jaren van een bepaalde vorm van influenza.

Er zijn kaarten gemaakt van 69 Vietnamezen die gedurende zes griepseizoenen werden gevolgd, waarbij werd gekeken naar 81 vormen van H3N2-influenza uit de afgelopen 43 jaar. Bij nog eens 225 mensen werd één keer voor en na een injectie met seizoensgriepvaccin gemeten.

Het resulterende plaatje is eigenlijk altijd hetzelfde. Elke nieuwe infectie of injectie geeft een ‘back boost’ aan de concentraties van álle antilichamen waar je eerder al een meetbare hoeveelheid van aanmaakte. Hoe dat precies kan, is nog niet duidelijk.

In je vroege jeugd reageert het immuunsysteem het heftigst op influenza, en de antilichamen uit die tijd blijven daarna altijd oververtegenwoordigd. Maar ook de rest wordt aangevuld, inclusief de antilichamen van de afgelopen paar jaar.

Gesuggereerd wordt dus om een seizoensgriepvaccin toe te dienen dat een beetje vooruitloopt op het verwachte evolutietempo van het virus. Gaat die evolutie iets langzamer, dan heb je toch nog enige bescherming doordat al die eerdere antilichamen óók worden geactiveerd.

Of deze benadering breed zal worden omarmd door de virologische wereld, is nog even afwachten.

bron: Science