“Wat te doen met een miljoen? Ik zou het geld gebruiken om een proces te ontwikkelen waarin bakkersgist taxol produceert. Dit is een ingewikkeld molecuul dat dienst doet als kankermedicijn. Het wordt momenteel gemaakt door de voorloper ervan uit naalden van de taxusboom te extraheren, en daarna met een chemisch proces om te zetten in taxol. De boom zelf produceert van nature ook taxol, maar niet genoeg om dit goed te kunnen extraheren. Het zou mooi zijn als je de stof van meet af aan in een bioreactor kunt produceren. Je hebt dan geen plantages met miljoenen bomen meer nodig, en je bent meteen de chemische afvalstromen kwijt.

Daarvoor moeten we eerst nog enkele genen van de taxus in kaart brengen die betrokken zijn bij de laatste enzymatische omzettingen van de voorloper naar taxol. De meeste genen zijn al bekend, maar naar die laatste zoekt men al jaren. Als we die ook kennen, wil ik alle genen inbouwen in bakkersgist en tot expressie brengen.

PROOF

Voor dat miljoen verwacht ik 3 jaar met een paar man te kunnen werken. Na die tijd hoop ik een proof of principle af te hebben: een micro-organisme dat taxol produceert. Vervolgens zou ik op zoek willen gaan naar varianten van het taxolmolecuul; bijvoorbeeld één die beter oplosbaar is of een specifieke vorm van kanker effectiever bestrijdt. De enzymen die deze modificaties aanbrengen wil ik dan ook door de gist laten aanmaken.

Mijn droom is dat het ontwikkelde proces mensen laat zien wat je allemaal met micro-organismen kunt doen.”

Marco van den Berg

1987-1992 studie biologie, Universiteit Leiden

1992-1996 promotieonderzoek Crabtree-effect in bakkersgist, TU Delft

1996-2005 onderzoeker bij Gist-Brocades/DSM

2006-2008 Principal Scientist Strain Development and Screening, DSM

2009-heden Principal Scientist Applied Biochemistry and Screening, DSM

Bron: C2W Life Sciences 7, 4 april 2009

Onderwerpen