Rijksuniversiteit Groningen investeert 10 miljoen in onderzoekscentrum

Groningen krijgt een Centre for Synthetic Biology. Biologen, bioinformatici, chemici, natuurkundigen en ingenieurs gaan er proberen om onderdelen van biologische cellen na te bouwen uit synthetische componenten. De Groningse universiteit investeert de komende vijf jaar twee miljoen euro per jaar inhet centrum, dat vier nieuwe leerstoelgroepen gaat omvatten.

Gedacht wordt aan de ontwikkeling van celfabrieken voor medicijnproductie, systemen voor gecontroleerde medicijnafgifte, biosensoren en biochips. Daarbij wil men zoveel mogelijk standaardmodules gebruiken, zogeheten BioBricks.

Biochemicus Bert Poolman wordt directeur van het nieuwe centrum. Andere prominenten zijn moleculair bioloog Roel Bovenberg, microbioloog Lubbert Dijkhuizen, organicus Ben Feringa, fysicus Jasper Knoester en moleculair microbioloog Arnold Driessen. Met een intensieve wervingscampagne hoopt men nog meer toponderzoekers aan te trekken. Het Zernike Institute for Advanced Materials, het Stratingh Institute for Chemistry en het Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute (GBB) ondersteunen het project.

Overigens zijn die BioBricks oorspronkelijk een idee van het MIT in de VS. Al een paar jaar wordt daar jaarlijks een ‘BioBrick Award’ uitgeloofd. Deze zomer wil Groningen voor het eerst een studententeam laten meedoen met deze wedstrijd.

bron: RUG

Onderwerpen