Er is écht een statistisch verband tussen depressieve klachten en de samenstelling van je darmflora. Dat stellen Vlaamse onderzoekers die voor het eerst voldoende studiemateriaal ter beschikking hadden om zoiets te durven beweren.

Vlaamse media hebben zich er massaal op gestort. Zelfs de degelijke zakenkrant De Tijd vroeg zich al hardop af ‘of darmbacteriën ons gelukkig maken’.

Jeroen Raes, Sara Vieira-Silva en collega’s van de KU Leuven en het VIB konden beschikken over gegevens van 1.054 deelnemers aan het Flemish Gut Flora Project (FGFP) en 1.063 van het Nederlandse LifeLinesDEEP cohort. Al die mensen hadden vragenlijsten ingevuld over hun zelf ervaren quality of life (QoL), en tevens poepmonsters ingeleverd die door de sequencer werden gehaald om aan de hand van 16S rRNA te bepalen welke bacteriefamilies er in vertegenwoordigd waren.

In Nature Microbiology melden ze nu een significant verband tussen een bovengemiddelde QoL en de aanwezigheid van Faecalibacterium- en Coprococcus-soorten. Het verband is voorlopig enkel statistisch maar het zou kunnen komen doordat deze bacteriën butyraat produceren; gebrek aan dit vetzuur is vaker in verband gebracht met depressies.

Omgekeerd lijkt er een verband te zijn tussen Coprococcus-schaarste en onbehandelde depressieve klachten. Een verband met Faecalibacterium is hier niet hard te maken, wel met een ander bacteriegeslacht: Dialister.

Meer in het algemeen blijk je een lage QoL en depressieve gevoelens in verband te kunnen brengen met Bacteroides enterotype 2, een van de drie hoofdtypes waarin men darmmicrobiomen pleegt in te delen.

Tot hier toe waren mensen die antidepressiva slikten uit de dataset gehaald. Die deelverzameling was ook te klein om statistisch significante conclusies te kunnen trekken. Achteraf lijken ze het plaatje wel te bevestigen. Maar je ziet dan ook andere mogelijke verbanden opduiken met bijvoorbeeld Butyricicoccus-soorten, wat doet vermoeden dat je terdege moet uitkijken met vertekening van statistische gegevens door medicatie.

De Tijd weet te melden dat in Gent binnenkort een studie start die moet uitwijzen of poeptransplantaties helpen tegen de ziekte van Parkinson. Onbekend is of er al is geprobeerd om depressies op deze manier te genezen - maar je kan er op wáchten.

bron: Nature Microbiology, De Tijd

 

Steve Gschmeissner/SPL

 

https://www.nature.com/articles/s41564-018-0337-x

 

https://www.lifelines.nl/researcher/biobank-lifelines/additional-studies/lifelines-deep

 

http://www.vib.be/en/research/Pages/The%20Flemisch%20Gut%20Flora%20project.aspx

 

https://en.wikipedia.org/wiki/16S_ribosomal_RNA

]https://en.wikipedia.org/wiki/Enterotype

 

http://www.vib.be/en/research/scientists/Pages/Jeroen-Raes-Lab.aspx

 

http://saravsilva.github.io/

 

https://www.tijd.be/ondernemen/farma-biotech/maken-darmbacterien-ons-gelukkig/10094117.html