Met ultraviolet licht en een porfyrine-achtig molecuul kun je ziekenhuisafvalwater ontsmetten. Dit stellen onderzoekers van de universiteit van Aveiro (Portugal) in Photochemical & Photobiological Sciences.

De onderzoekers slaagden erin met deze methode, die ze fotodynamische inactivatie (PDI) noemen, bacteriën in water uit te roeien. Ook multiresistente bacteriën die mogelijk in ziekenhuisafvalwater voorkomen. Bijkomend voordeel van de stof, die de Portugezen betitelen fotosensitiser noemen, is dat deze voor mensen niet giftig is.

De onderzoekers functionaliseerden een porfyrinering zodat het een kationische verbinding wordt, die daardoor een stuk makkelijker oplost in water. Dit molecuul neemt energie uit licht op en brengt dit weer over op omliggende moleculen. Hierbij ontstaan reactieve zuurstofdeeltjes. De bacteriën in het afvalwater, die resistent kunnen zijn, gaan dood bij contact met deze deeltjes.

Het zijn positieve resultaten maar Adelaide Almeida, hoofdauteur van het artikel, ziet nog verbeterpunten. ‘We moeten nog aantonen dat het in echt ziekenhuisafvalwater ook werkt. En het is misschien mogelijk om zonlicht te gebruiken in plaats van UV-licht.’ De onderzoekers denken ook na over manieren om de fotosensitizer op een vaste drager aan te brengen, zodat deze herbruikbaar is. En dat is misschien wel handig, want goedkoop om te maken kan het molecuul nooit zijn.

Bron: Royal Society of Chemistry

Onderwerpen