Proef in Delft met GTL-diesel

Zeven stadsbussen in Delft rijden de komende zes maanden op 100% synthetische GTL-diesel, die is gemaakt uit aardgas. Het betreft een proef van Shell en busmaatschappij Connexxion.

De bussen zijn te herkennen aan stickers met de tekst ‘schonere lucht begint hier’. Het is niet voor het eerst dat Shell proeven met de brandstof doet, maar wel voor het eerst dat er Nederlandse bussen op rijden.

GTL staat zoals bekend voor ‘gas to liquids’. Een koolwaterstof (in dit geval methaan, maar met kolen of biomassa kan het in principe ook) wordt eerst vergast totsynthesegas, een mengsel van waterstof en koolstofmonoxide. Via een zogeheten Fischer-Tropschproces wordt daar vervolgens een mengsel van alkanen van gemaakt.

Het GTL-proces wordt vooral toegepast omdat vloeibare brandstoffen veel goedkoper en eenvoudiger zijn te vervoeren over grote afstanden dan aardgas. De in Delft gebruikte diesel komt uit de enige operationele GTL-fabriek van Shell. Die staat in Bintulu, op de Maleisische helft van Kalimantan (Borneo). Alleen dankzij GTL krijg je aardgas op een rendabele manier van dat eiland af.

GTL-diesel heeft echter ook het voordeel dat er nauwelijks zwavel of aromatische verbindingen in zitten. Vergeleken met traditionele diesel zou de verbranding daardoor ‘schoner’ moeten zijn. De prestaties van de motor zouden ongeveer gelijk moeten blijven.

bron: Shell

Onderwerpen