Additieven die lekken uit polypropeen microcentrifugebuisjes, laten UV-spectroscopiemetingen van DNA- en eiwitconcentraties systematisch te hoog uitvallen. Alle geteste merken buisjes hebben er last van, zo stellen onderzoekers van Texas State University in het tijdschrift Biotechniques.

In het ergste geval bleek een DNA-meting 300% te hoog te kunnen uitvallen.

 

Het is niet voor het eerst dat er rare effecten worden toegeschreven aan kunststof disposables. Maar tot nu toe ging het om incidentele gevallen. Dit keer zouden de gevolgen wel eens vele malen groter kunnen zijn.

 

Wat er precies uit de kunststof lekt is nog niet duidelijk. Maar vast staat dat het een sterke UV-absorptie geeft bij 220 en 260 nm, uitegerekend de golflengtes die routinematig worden gebruikt voor respectievelijk eiwit- en DNA-detectie.

 

Alle onderzochte merken hebben er last van, zij het niet allemaal in dezelfde mate. De auteurs vermelden helaas niet hoe sterk het effect per merk is, mogelijk uit angst voor schadeclaims.

 

Via massaspectrometrie hebben de auteurs kunnen vaststellen dat het moet gaan om relatief kleine moleculen, ordegrootte 200 tot 1.400 Dalton. In de gemiddelde polypropeen-blend verwacht je ook niets groters. De auteurs gokken dat het een cocktail is van antioxidanten, losmiddelen, UV-stabilisatoren, biociden en allerlei afbraakproducten daarvan.

 

Het effect wordt versterkt door bepaalde organische oplosmiddelen, met name chloroform. Ook de procedures die samenhangen met PCR lijken extra contaminatie op te leveren.

 

Een paar voorzichtige proefjes met 96-welsplaten lieten zien dat die er geen last van hebben. Maar die platen worden dan ook van polystyreen gemaakt, en kennelijk zitten daar andere additieven door.

 

De auteurs roepen fabrikanten op om ook voor de buisjes over te schakelen op andere additieven. Enkele fabrikanten (waaronder Eppendorf) bieden nu al buisjes aan met verlaagd additievengehalte, en tijdens de tests bleken die inderdaad wat beter te voldoen.

 

De vraag is uiteraard wél hoe je dat doet zonder in te leveren op de kwaliteit van de kunststof.

 

bron: Biotechniques

Onderwerpen