Water verzadigd met CO2 is geschikt om bij omgekeerde elektrodialyse (RED) de membranen periodiek schoon te spoelen. Zo kun je effectiever energie opwekken uit een combinatie van zoet en zout water, schrijven onderzoekers van Wetsus en de Universiteit Twente in Water Research.

Die RED-membranen raken onvermijdelijk verstopt door het neerslaan van zouten of organisch materiaal uit de waterstromen. Hierdoor stijgt het energieverbruik voor het pompen van water en wordt tot 50% minder energie opgewekt.

Door de membranen elk half uur enkele seconden te spoelen met water verzadigd met CO2 , maak je de ongewenste laag op het membraan instabiel. Daardoor lost hij op, of wordt meegevoerd met het water.

Het onderzoek is onderdeel van het project Blue Energy, over energieopwekking op de Afsluitdijk, met zoet water uit het IJsselmeer en zout water uit de Waddenzee. De experimenten laten zien dat het gebruik van CO2 , na aftrek van de energie die nodig is voor de pomp, een gemiddeld vermogen oplevert van 0,18 W/m2. Dat lijkt niet veel maar de proefopstelling was niet optimaal en bovendien was het water tamelijk koud (8 ° C) op het moment dat de proef werd gedaan.

Ze hebben het ook geprobeerd met lucht in plaats van CO2, een techniek die bij andere membraansystemen wel vaker wordt toegepast. Lucht lost echter twee ordegroottes slechter op in water dan CO2. Daardoor ontstaan gasbelletjes die het membraanoppervlak gedeeltelijk afdichten, en mede daardoor kwam het netto vermogen gemiddeld niet boven de 0,04 W/m2 uit.

Gebruik je helemaal geen gas, dan is dat vermogen in deze proefopstelling negatief: er moet energie bij.

bron: Water Research