Gemodificeerde glycolipiden die bacteriën uitscheiden kunnen bacteriën zelf beïnvloeden waarbij je de biologische activiteit creatief zelf kunt bijsturen. Volgens onderzoekers van de Amerikaanse Syracuse University zijn zo nieuwe medicijnen te vormen, schrijven zij in ChemBioChem.

De onderzoekers zijn uitgegaan van Pseudomonas aeruginosa. Die scheidt het glycolipide rhamnolipide uit dat is opgebouwd uit een of twee rhamnosemoleculen en een vetzuur. Het is niet duidelijk of rhamnolipides werken als signaalmoleculen of als biosurfactanten de fysische eigenschappen van de omgeving veranderen. Duidelijk is wel dat deze moleculen invloed hebben op de activiteit van deze bacteriën.

De groep van Yan-Yeung Luk heeft diverse P. aeruginosa bacteriën genetisch gemodificeerd om derivaten van disacharides (DSDs) te synthetiseren als glycolipide imitatie. DSDs zijn in staat effecten van rhamnolipides die de bacteriën uitscheiden te imiteren en zelfs over te nemen. De DSDs bestaan niet alleen uit rhamnosederivaten maar ook andere suikers zoals cellobiose en maltose. Ook hebben de onderzoekers de lengte van de vetzuurketens gevarieerd.

De synthetische moleculen zorgen duidelijk voor verandering in de biologische activiteit schrijven de onderzoekers. Fenotypes veranderen zoals de adhesie van bacteriën en of zij wel of niet gaan zwermen, zaken die belangrijk zijn in de formatie van biofilms.

P. aeruginosa is een bacterie die bij taaislijmziekte en zware brandwonden lastig te behandelen infecties kan veroorzaken. Deze infecties zijn erg lastig te behandelen vanwege resistentie tegen veel antibiotica, dit vanwege de biofilm die deze bacterie vormt.

Bron: Syracuse University