Aspartaam blokkeert een enzym in de darmen dat bij muizen iets te maken lijkt te hebben met overgewicht. Wellicht is dát de ware reden dat overstappen van gewone naar suikervrije frisdrank zelden leidt tot gewichtsverlies, stellen onderzoekers van Massachusetts General Hospital in het tijdschrift Applied Physiology, Nutrition and Metabolism.

Het enzym in kwestie heet IAP, en het wordt vooral aangemaakt in de dunne darm. Het is een alkalisch fosfatase, dat fosfaatgroepen van uiteenlopende moleculen afhaalt. Wat dat allemaal teweegbrengt is nog maar zeer gedeeltelijk bekend, maar drie jaar geleden liet dezelfde onderzoeksgroep onder leiding van Richard Hodin al zien dat je muizen kunt beschermen tegen een metabool syndroom door ze naast een vette hap ook IAP toe te dienen. Hoe dat komt is overigens nog volslagen onduidelijk.

Al langer is bekend dat het aminozuur fenylalanine de werking van IAP remt. En aspartaam is in feite een verbinding van fenylalanine en een ander aminozuur, asparaginezuur. Het eerste wat er in het maagdarmkanaal mee gebeurt is dat het in die twee aminozuren wordt opgesplitst.

Dat zette Hodin en collega’s aan het denken en ze hebben dus zowel in vitro als in muizen uitgeprobeerd wat aspartaam doet met de activiteit van IAP. Die activiteit ging duideliijk omlaag. Muizen die naast een vetrijk dieet ook aspartaam kregen, namen sneller in gewicht toe dan muizen die het niet kregen. Ook was hun bloedsuikergehalte hoger en maakten ze groitere hoeveelheiden aan van het onstekingseiwit TNFα, allemaal tekenen van een metabool syndroom.

Of het bij mensen ook zo werkt is afwachten, maar als het wel zo is verklaart het een hoop.

bron: Massachusetts General Hospital