Vissen verwerken arseen uit het milieu in hun celmembranen. De vraag rijst of kaviaar en andere soorten kuit eten wel zo gezond is, schrijven Oostenrijkse onderzoekers in Angewandte Chemie.

Puur chemisch gezien is dat niet zo’n wonder: arseen staat onder fosfor in het Periodiek Systeem, en in de meeste verbindingen zijn die twee elementen uitwisselbaar. Er is ook al eens sprake geweest van bacteriën die arseen in hun DNA verwerkten in plaats van fosfor. Dat bleek achteraf een meetfout. Maar dat visolie soms kleine hoeveelheden arsenolipiden bevat, dus fosforhoudende vetten met arseen in plaats van fosfor, was al langer opgemerkt.

Aan de universiteit van Graz zijn nu zes van die arsenolipiden geïdentificeerd. Fosfolipiden worden in de eerste plaats geassocieerd met celmembranen, en dus analyseerden Kenneth Jensen en collega’s de membranen van eicellen (kuit dus) van haringen uit de Noorse zee. Met hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) gevolgd door massaspectrometrie (MS) vonden ze vijf fosfaditylcholines (zie afbeelding) waarin fosfor gedeeltelijk door arseen was vervangen.

Toen ze zalmkuit op dezelfde manier analyseerden, vonden ze die cholines niet maar wél een arseenhoudend fosfaditylethanolamine. Die klasse verbindingen is nooit eerder beschreven.

Onduidelijk is nog hoe erg dat is, maar er zijn eerder enkele arsenolipides gevonden die voor mensen behoorlijk toxisch zijn. Vervolgonderzoek lijkt dus op zijn plaats.

bron: Angewandte Chemie