Procestechnoloog Helmut Rechberger ontvangt vandaag een eredoctoraat voor zijn werk aan materiaalstromen.

Helmut Rechberger

Helmut Rechberger

Beeld: UAntwerpen

De Oostenrijkse procestechnoloog Helmut Rechberger ontvangt vandaag (30 maart) een eredoctoraat van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen voor zijn werk aan het kwantificeren en kwalificeren van antropogeen metabolisme. Dit omvat stofwisseling op grote schaal: het door de mens geïnduceerde gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de resulterende afvalstromen. Rechberger kijkt vanuit de thermodynamica en statistische entropie naar al deze materiaalstromen en transformaties en probeert zo tot een gedegen evaluatie te komen van de efficiëntie en impact – en daarmee de duurzaamheid – van de uiteenlopende processen die hiermee gepaard gaan.

Rechberger is hoogleraar aan de Technische Universiteit Wenen en hoofd van het Research Centre for Waste and Resource Management. Hij richt zich in zijn onderzoek op uiteenlopende aspecten van materiaalstromen, waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van nieuwe, statistische meet- en evaluatiemethoden. Die past hij vervolgens vooral toe op vraagstukken gerelateerd aan duurzaamheid, verstedelijking, industriële ecologie, afvalverwerking en recycling. Concrete toepassing vindt zijn werk in het karakteriseren van gemengde afvalstromen en de relatie met de uitstoot van broeikasgassen; de analyse van de chemische samenstelling van stedelijke materiaalstromen en de mogelijkheden voor herwinning van waardevolle componenten uit as en slib.

Erepromotor is Pieter Billen, hoofddocent chemie/biochemie en lid van de onderzoeksgroep iPRACS bij de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Binnenkort in C2W | Mens & Molecule meer over het onderzoek van Rechberger en Billen.