Vetzuur geeft ratten een vol gevoel

N-acylfosfatidylethanolamine (NAPE) geeft ratten het gevoel dat ze genoeg gegeten hebben. Door dit vetzuur toe te dienen, gaan ratten minder eten en vallen ze af. Gerald Shulman van de Yale School of Medicine publiceert zijn onderzoek naar NAPE deze week in Cell.

Shulman kwam NAPE op het spoor toen hij de vetzuren in het bloedplasma vergeleek van ratten die een hele tijd niets gegeten hadden en ratten die net een vette maaltijd verorberd hadden. De concentratie NAPE was anderhalf keer zo hoog in het bloed van de ratten met gevulde magen. De stof werd ook gevonden in de hypothalamus, het gedeelte van de hersenen dat het hongergevoel regelt.

Ratten die extra NAPE kregen toegediend gingen veel minder eten. Bij de hoogste doses hielden de dieren een halve dag lang op met eten. De ratten werden ook sloom van het vetzuur. Ze wilden uitrusten van een zware maaltijd terwijl ze niets gegeten hadden.

NAPE is lang niet het enige molecuul waarvan een rol in het regelen van de eetlust is aangetoond. Van de hormonen leptine en CCK is het al langer bekend dat ze eetlust remmen. Experimenten met CCK als dieetmiddel mislukten. Mensen bleken wel minder te eten maar compenseerden dit door vaker te eten. Shulman heeft er vertrouwen in dat het toedienen van NAPE ook bij mensen tot gewichtsverlies zal leiden.

Bron: Cell

Onderwerpen