Edelgas xenon reageert met water

Dat het edelgas xenon minder frequent voorkomt in het heelal dan je zou verwachten, komt heel misschien doordat een deel zit verstopt in watermoleculen. Dat oppert de Finse onderzoeker Leonid Khriachtchev, die er voor het eerst in is geslaagd om zo’n H-Xe-O-Xe-H-molecuul te maken.

Eerder was het al gelukt om het radicaal HXeO te maken. Deze sterk reactieve verbinding blijkt nu dus aan een tweede xenonatoom te kunnen koppelen, zo meldt Khriachtchev in JACS. De verbinding is in zoverre stabiel dat hij beneden 70 K niet uit elkaar valt.

Xenon is het enige edelgas dat nog enigszins reactief is. Er zijn ongeveer 80 verbindingen van bekend. Verbindingen met de edelgassen helium en neon zijn nog nooit gemaakt; met argon is het Khriachtchev tot nu toe één keer gelukt.

Als de water-xenonreactie in de vrije natuur ook optreedt, is het een elegante verklaring voor het xenongebrek in het heelal dat geologen en chemici al tientallen jjaren voor raadsels stelt. Eerder is al geopperd dat xenon bij zeer hoge druk silicium verdringt uit kwarts, of in een ander mineraal wordt opgeslagen dat nog onbekend is.

bron: naturenews

Onderwerpen