Voorkomen is beter dan genezen. De focus van BASF ligt dan ook op preventie en het vermijden van incidenten. Dat begint al bij het ontwerp van een installatie. Risico’s brengen we vooraf in kaart en de installaties rusten we uit met efficiënte veiligheids­­­mechanismes.

Collega’s die in een productie-installatie werken, doen dat volgens strikte procedures en krijgen de ‘STOP-reflex’ aangeleerd voor het geval ze iets niet begrijpen. Dan stop je eerst, en loopt alles opnieuw na, indien iedereen het eens is voer je de volgende stap uit. Dankzij duidelijke gedrags­regels weet iedereen op de site wat wel en niet kan. Elk jaar spenderen we meer dan 30.000 uur aan veiligheidsgerelateerde opleidingen.

Veel aandacht gaat naar de persoonlijke veiligheid van medewerkers. Voor elke mogelijke blootstelling aan chemieproducten, geluid of extreme temperaturen geldt het principe ‘Vermijden, collectieve bescherming en als laatste persoonlijke beschermingsmiddelen’. In opslag en transport identificeren en reduceren we de risico’s die gepaard gaan met het opslaan en transporteren van chemische stoffen. Ook onderzoeken we of de werkplek ergonomisch is ingericht en iedere medewerker krijgt regelmatig een medische check-up.

Via ‘Mission 0’ zetten we in op een cultuur van eigenaarschap én emotionele betrokkenheid, waarbij ieder van ons verantwoordelijk handelt én initiatief neemt om veilig te werken. We voeren bovendien regelmatig veiligheidscampagnes op onze site, onder meer op het vlak van arbeids- en procesveiligheid.

We zetten volop in op preventie, maar wanneer zich toch een incident voordoet, dan staat onze gespecialiseerde interventiedienst 24/7 paraat. Die bestaat uit getrainde professionals met de expertise én high-tech­materiaal in huis die nodig is om met chemische stoffen om te gaan. Die expertise zetten we ook buiten de site in ter ondersteuning bij incidenten met chemische producten. Daarnaast beschikken we over een medische dienst voor eerstehulpver­lening die 24/7 bemand is.

En veiligheid stopt niet aan de fabrieks­poort. Ongevallencijfers leren dat de weg van en naar het werk gevaarlijker is dan het werk zelf. Daarom moedigen we collega’s via onze verkeersveiligheidscampagnes aan om veilige keuzes te maken in het verkeer.

Veiligheid is dus iets waar we allemaal terecht veel belang aan hechten, daar het ook iedereen ten goede komt. Het is ieders verantwoordelijkheid om zich veiligheidsbewust te gedragen en te handelen.

Het is niet genoeg, te weten, men moet ook toepassen; het is niet genoeg te willen, men moet ook handelen, aldus Johann Wolfgang von Goethe.

Gert Van Bortel, vice-president emergency response van BASF