Een risico-gebaseerde invulling is de drijfveer voor veiligheid op het hoogste niveau.

Veiligheid zit in de chemische en life sciences industrie uitdrukkelijk verweven in onze processen. In elke processtap die we ondernemen hebben we veiligheid geïntegreerd; niet als een laagje bovenop onze processen of een silo naast onze processen, nee, netjes in onze processen. Het palet aan instrumenten om het juiste veiligheidsniveau na te streven is vrij uitgebreid gaande van goede ingenieursstandaarden tot bijkomende risicoanalyses. Veiligheid als unieke discipline werd ingehaald door een volledige invulling van het begrip.

Naast de traditionele technisch- en mensgeoriënteerde arbeidsveiligheid en gezondheid werd dit begrip uitgebreid met procesveiligheid, productveiligheid, contractorveiligheid en uiteraard security en cybersecurity. Deze uitbreidingen gaan gepaard met een beheersing waar de industrie niet altijd de volledige controle kan uitoefenen, deze risicobeheersing moet samen met andere actoren ingevuld worden hetgeen voor een bijkomende uitdaging zorgt.

Drie belangrijke boodschappen om tot een optimaal veiligheidsniveau te komen: ten eerste wordt een regelgedreven wetgeving door onze innovaties altijd in snelheid genomen en zet een rem op verdere ontwikkeling. Een risico-gebaseerde invulling daarentegen is de drijfveer voor veiligheid op het hoogste niveau. Invulling geven aan dit laatste kan enkel wanneer we blijven investeren in de ontwikkeling van competente medewerkers met een hoog kennisniveau om de risico-gebaseerde aanpak in de hele levenscyclus van onze processen te integreren.

Een tweede punt is dat het de taak is van alle actoren om de kloof tussen de risicoanalyses en de perceptie van risico’s te dichten door juiste analyses aan te leveren en de drijfveren van perceptie goed te begrijpen. Naast de focus op de risicoanalyses moet de industrie verder blijven investeren in goede werkpraktijken en standaarden zodat we incidenten tot een absoluut minimum kunnen beperken.

Als derde pijler is de beschikbaarheid van competente medewerkers essentieel. Standaarden en risicoanalyses invullen zonder kennis en competentie geeft aan niemand meerwaarde. Investeren in het kennisniveau en de competenties van onze medewerkers is een aanvullende factor voor een veilige en rendabele industrie die zonder vrees de nieuwe uitdagingen kan aangaan.

Geert Boogaerts,
Senior expert for Safety, Health and Security issues bij essenscia, de Belgische Federatie voor Chemie en Life Sciences