Alweer liggen er plannen om het onderwijs drastisch te hervormen. En als C2W moeten wij verplicht tegen zijn.

Want in het eindadvies van het Platform Onderwijs2032, dat onlangs door voorzitter Paul Schnabel werd overhandigd aan staatssecretaris Sander Dekker, komt het woord ‘scheikunde’ slechts één keer voor.

Onderwijs2032 is de eerste poging sinds mensenheugenis om in te grijpen in het curriculum. Eerdere hervormingen kwamen neer op een eigentijds sausje voor grootvaders eindexamenpakket; de Nieuwe Scheikunde is een treffend voorbeeld. Maar zo’n sausje kan niet verhullen hoe slecht dat pakket aansluit op de realiteit anno 2016. Niet voor niets klagen leraren Nederlands dat leerlingen eindigen als functioneel analfabeet omdat de ruimte ontbreekt voor het oefenen van taalvaardigheid - rijtjes leren en opa’s favoriete boeken lezen heeft prioriteit.

Dat moet dus anders. Onderwijs2032 (ongeveer het jaar dat de huidige instroom van school gaat) wil mondige, maatschappijbewuste, taal-, reken- en internetvaardige en écht goed Engels sprekende burgers kweken. Wat automatisch inhoudt dat je in het huidige lesaanbod moet schrappen. ‘Als we alles meenemen waarvan iemand vindt dat het er absoluut in moet, dan zitten kinderen straks dag en nacht in de klas’, klonk het tijdens de presentatie.

Gepleit wordt voor een ‘kerncurriculum’ van essentiële vaardigheden, en heel veel vrijheid voor scholen om naar eigen goeddunken de rest in te vullen. Die rest gaat op in drie ‘kennisdomeinen’: mens & maatschappij, taal & cultuur en natuur & technologie. Mochten ze ergens diep de anorganische chemie in willen duiken dan mág dat nog steeds, maar het hoeft niet meer.

Ongetwijfeld is het goed voor de leerlingen. Maar is het dat ook voor ons? Het is al erg genoeg dat eerstejaars het periodiek systeem en de spanningsreeks der metalen niet meer kunnen opdreunen. Die maatschappijbewuste talenwondertjes van 2032 krijgen misschien niet eens een cijferlijst mee - dat de voorstellen slecht samengaan met het huidige eindexamensysteem, had Schnabel ook al bedacht. Dat wordt niet zomaar selecteren aan de poort, dat worden uitgebreide toelatingsexamens.

Wie nu instemmend knikt, is de aansluiting op de realiteit eveneens volledig kwijt.

Arjen Dijkgraaf, vakredacteur C2W