Onlangs is in Delft het Grote Kantoor van de voormalige Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, tegenwoordig onderdeel van DSM, bekroond tot Nationaal Chemisch Erfgoed. Een feestelijke dag, afgesloten met de Algemene Ledenverga­dering van de KNCV, waar ik de voorzittershamer heb overgenomen van Floris Rutjes.

Graag gebruik ik deze gelegenheid om Floris te bedanken voor zijn uitmuntende werk als voorzitter! Onder dit voorzitterschap heeft de KNCV, in lijn met bestaande tradities, allerlei nieuwe initiatieven ontplooid en – als kers op de taart – is het gelukt om het IUPAC General Assembly and World Congress in 2023 naar Nederland te halen.

Het zijn echter niet alleen dit soort dingen die de KNCV zichtbaarheid geven. De vereniging is een actieve participant in de open access-discussie en nam, bijvoorbeeld, een leidende rol in de formulering van de drie kernwaarden voor chemici. Echter ook in het voortdurende veranderende subsidielandschap voor onderzoek en innovatie ligt een belangrijke rol voor de KNCV.

Terwijl er voorheen bij de belangrijkste nationale subsidieverstrekker een nadrukkelijk zichtbaar onderdeel Chemische Wetenschappen bestond, is het brede gebied van de moleculaire wetenschappen nu onderdeel van het domein Exacte en Natuurwetenschappen. Er is niets mis met de verandering van een dergelijke organisatiestructuur die leidt tot nieuwe inzichten en het doen van multidisciplinair onderzoek stimuleert. Wat mij betreft ligt er nu een taak voor de KNCV om de meer disciplinaire kant van de moleculaire wetenschappen te bestendigen.

Er is de behoefte onder jonge onderzoekers om hun ervaringen en resultaten in kleinere kring te delen, of om binnen een vakgebied een inspirerende internationale wetenschapper een podium te geven. Dit zijn bij uitstek activiteiten die de secties en verenigingen van de KNCV op het moment organiseren.

Daarnaast neem ik ook graag de door Bert Meijer geworpen handschoen in het Sectorbeeld Bèta op en gaan we met de KNCV een actieve rol nemen in oprichting van een landelijk platform scheikunde. Daarin kunnen we met diverse spelers in het chemisch werkveld tot een strategisch overlegorgaan komen dat constructieve inbreng kan geven aan universiteiten, subsidieverstrekkers, bedrijven en de topsector Chemie.

Een nieuw voorzitterschap begint met handen schudden, maar al snel wordt duidelijk welke nieuwe uitdagingen er liggen. Ik zie die met vertrouwen tegemoet, samen met de overige bestuursleden en het KNCV-Bureau. Daarnaast hoop ik weer vele handen te schudden bij de aankomende Avond van Chemie op
3 oktober in Theater Odeon in Zwolle.

Jeroen Cornelissen, voorzitter KNCV