Op 12 mei is het nieuwe chemische technologielaboratorium, het ChemTech Centre, van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) officieel geopend door Koning Willem-Alexander.

Met bijdragen van 57 leden van het Verdrag Chemische Wapens (CWC) en andere donoren, waaronder chemische verenigingen zoals de KNCV en EuChemS, is het centrum gebouwd met een budget van €34 miljoen. Het biedt moderne en geavanceerde faciliteiten voor onderzoek naar chemische wapens en het controleren van het vreedzame gebruik van chemicaliën.

Het ChemTech Centre, dat langs de A12 in Nootdorp staat, is opgericht om te voldoen aan nieuwe uitdagingen waarmee de OPCW wordt geconfronteerd. Deze omvatten onder meer het stoppen van de productie van chemische wapens door niet-statelijke entiteiten en het voorkomen van pogingen tot geheime inzet van chemische wapens. Het centrum zal de OPCW in staat stellen zich meer te richten op chemisch wapenforensisch onderzoek en het controleren van de productie van dual-use chemicaliën die kunnen worden ingezet voor militaire doeleinden. Dit betreft bijvoorbeeld chemicaliën zoals thiodiglycol, dat zowel wordt gebruikt voor de productie van pesticiden, kunststoffen en kleurstoffen in de industrie, als voor de vervaardiging van mosterdgas. Het centrum zal ook de mogelijkheid bieden om nieuwe chemische wapens en het potentiële gebruik van kunstmatige intelligentie bij de productie van dergelijke wapens te bestuderen.

Naast de verbeterde onderzoeksfaciliteiten zal het ChemTech Centre ook meer laboratoriumruimte bieden voor trainingsdoeleinden.

Koning Willem-Alexander opent het ChemTech Centre van OPCW

Koning Willem-Alexander opent het ChemTech Centre van OPCW

Beeld: OPCW

De OPCW speelt een cruciale rol om chemische wapens de wereld uit te helpen. Als toezichthouder voert de OPCW wereldwijd inspecties uit om de vernietiging van chemische wapenvoorraden die onder te monitoren. Daarnaast onderzoekt de OPCW vermeend gebruik van chemische wapens en ziet zij toe op het vreedzame gebruik van chemicaliën. Het doel van het CWC is om een wereld vrij van chemische wapens te creëren. Momenteel hebben 193 landen zich aangesloten bij het verdrag.

In 2013 ontving de OPCW de Nobelprijs voor de Vrede als erkenning voor haar inspanningen om chemische wapens uit te bannen. De organisatie streeft naar betrouwbaarheid en onpartijdigheid in haar werk, aangezien de resultaten van haar inspecties boven elke twijfel verheven moeten zijn.