Nieuwe Chemistry Europe Fellows bekendgemaakt: Kristof Van Hecke, Emiel Hensen en Caroline Paul.

Chemistry Europe, een samenwerkingsverband van zestien Europese chemische verenigingen, waaronder de KNCV en KVCV, benoemt iedere twee jaar een selectie van leden van de aangesloten verenigingen tot Chemistry Europe Fellow. Deze Fellows hebben zich onderscheiden door hun wetenschappelijke werk en aanpalende activiteiten waardoor ze bijdragen aan het versterken van het Europese chemieveld en de Chemistry Europe gemeenschap. Dat laatste uit zich onder meer in de publicatie van resultaten in een van de 20 wetenschappelijke Chemistry Europe tijdschriften, waaronder de nieuwe flagship titel ChemistryEurope.  

Tot de Chemistry Europe Fellows Class of 2022/2023 zijn benoemd:  

KVCV-lid Kristof van Hecke, hoogleraar anorganische en fysische chemie, Universiteit Gent  

KNCV-lid Emiel Hensen, hoogleraar anorganische materialen en katalyse, Technische Universiteit Eindhoven 

NBV-lid Caroline Paul, universitair hoofddocent biokatalyse, Technische Universiteit Delft. 

Volledig overzicht van de Chemistry Europe Fellows Class of 2022/2023  

CE_Fellows_AD_2024_210x297_FINAL