KVCV-lid Veronique Van Speybroeck, hoogleraar en hoofd van het Center for Molecular Modeling aan de Universiteit Gent, krijgt de Francqui-Prijs voor Exacte Wetenschappen 2024 toegekend voor haar baanbrekende computationele werk om het gedrag en de eigenschappen van katalysatoren op nanoschaal te begrijpen en te voorspellen.  

Van Speybroeck richt zich vooral op het modelleren van nanoporeuze materialen en het ontwikkelen van methoden om grip te krijgen op complexe chemische omzettingen in dergelijke materialen. Ze streeft er daarbij altijd naar om de simulaties zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij realistische condities. De grotere context van haar werk ligt in de heterogene katalyse en het ontwerpen van duurzame industriële processen.   

In het persbericht van de UGent stelt juryvoorzitter Ben Feringa dat het pionierswerk van Van Speybroeck chemici in staat stelt om complexe katalytische processen te verklaren. ‘Haar fundamentele werk is een gamechanger en zet de deur open naar de toekomstige technologieën voor een duurzame industrie’, aldus Feringa.  

Over het muurtje

Het multidisciplinaire karakter van haar onderzoek, waarin natuurkunde, biotechnologie, materiaalwetenschappen en scheikunde samenkomen, spreekt Van Speybroeck zeer aan. ‘Ik vind het interessant om over het muurtje te kijken en te leren van mensen die niet tot mijn eigen domein behoren’, zegt ze zelf hierover in het persbericht. ‘Door open te staan voor dingen die je niet kent, en samen te werken met mensen van verschillende achtergronden, kunnen we de meest complexe problemen vanuit diverse perspectieven bekijken en oplossen. Op dat moment, wanneer we niet in hokjes denken, is prachtige wetenschap mogelijk.’  

De Francqui-Prijs, waarmee een bedrag van €250.000 is gemoeid, is de meest prestigieuze Belgische wetenschapsprijs. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een wetenschapper, afwisselend uit de exacte, humane en biologische/medische wetenschappen. Onder de eerdere laureaten bevinden zich bekende namen uit de wetenschap, waaronder de Nobelprijswinnaars Ilya Prigogine, Cristian de Duve en François Englert. De officiële, koninklijke uitreiking van de prijs vindt op een nader te bepalen moment plaats.  

Binnenkort in C2W | Mens & Molecule meer over het onderzoek van Veronique Van Speybroeck.  

Lees ook onze eerdere berichtgeving over haar werk:  

https://www.sciencelink.net/verdieping/makkelijk-en-groen-biocatechol-uit-hernieuwbaar-ferulazuur/6248.article

https://www.sciencelink.net/verdieping/zeolieten-uitspoelen/6424.article

https://www.sciencelink.net/verdieping/klikchemie-maakt-kunsthars-recyclebaar/421.article