Kunnen we reuma de wereld uit helpen? En wanneer was Groenland daadwerkelijk groen? De ERC heeft negentwintig onderzoeksvoorstellen gehonoreerd met een Synergy Grant ter waarde van ongeveer €10 miljoen per stuk. Onder de gelukkigen waren vier Nederlandse en Belgische chemici en life scientists.

greenland_mountains-gfe59ef726_1920

Beeld: Pixabay

Tom Huizinga en Manfred Wuhrer (Leids Universitair Medisch Centrum) krijgen samen met Portugese en Kroatische onderzoeksgroepen €10 miljoen voor GlycanSwitch: Glycans as Master Switches of B Cell Activity in Autoimmunity. Met hun onderzoek hopen ze reuma de wereld uit te helpen. Ze bouwen voort op de ontdekking dat patiënten in de jaren voordat ze symptomen krijgen versuikerde antistoffen in hun bloed hebben.

Anna Akhmanova (Universiteit Utrecht) en haar onderzoeksteam ontvangen bijna €10 miljoen voor PushingCell: Pushing from within: Control of cell shape, integrity and motility by cytoskeletal pushing forces. Zij willen met hun project bestuderen hoe cellen hun omgeving duwen en erdoorheen dringen.

Sander Tans (AMOLF) en zijn team ontvangen €13 miljoen voor CoTransComplex: Mechanisms of cotranslational assembly of multi-protein complexes. In hun project staat de vorming van multi-eiwitcomplexen in cellen centraal.

Francois Fripat (Université Libre de Bruxelles) ontvangt samen met Deense en Franse onderzoeksgroepen €13,9 miljoen voor Green2Ice: When was Greenland ‘green’? – Perspectives from basal ice and sediments from ice cores. Met het geld willen ze ijskernen uit Groenland onderzoeken om onder meer inzicht te krijgen in klimaatverandering.

De Synergy Grants zijn bedoeld voor kleine onderzoeksgroepen van twee tot vier hoofdonderzoekers om ambitieuze multidisciplinaire onderzoeksvragen de beantwoorden. De projecten moeten volgens de ERC een aanzienlijke vooruitgang van grenzen van onze kennis mogelijk maken en in potentie een nieuw referentiepunt worden op wereldschaal. Een lijst van alle toekenningen staat op de website van ERC.