FOM betaalt zes nieuwe onderzoeksprojecten

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) heeft in totaal 16 miljoen euro toegeend aan zes nieuwe onderzoeksprojecten. Twaalf projectvoorstellen vielen buiten de boot.

Volgens FOM is gekozen voor “gebieden waarop de Nederlandse natuurkunde internationaal uitblinkt en waarvan het wetenschappelijk en maatschappelijk belang duidelijk aanwezig is.” In de praktijk is het dus vooral nanotechnologie.

De onderwerpen zijn elektrische geleiding op het grensvlak van oxiden, data-opslag door beïnvloeding van elektronenspin met laserlicht, het ruimtelijk ontwerp van biochemische regelnetwerken, functionele nanodeeltjes, druppels in turbulente stroming en nanotech in zonnecellen. Projectleiders zijn respectievelijk Hans Hilgenkamp (UT), Theo Rasing (RUN), Marileen Dogterom (AMOLF), Alfons van Blaaderen (UU), GertJan van Heijst (TU/e) en Albert Polman (AMLF). Een gedetailleerdere beschrijving is te vinden op de FOM-website.

Bij elk project worden onderzoeksgroepen van meerdere universiteiten betrokken. Zo hoopt FOM ‘focus en massa’ te realiseren: “met een fors aantal van de beste onderzoekers in Nederland op nationaal niveau gecoördineerd werken aan een beperkt aantal uitdagende wetenschappelijke onderwerpen”.

De looptijd bedraagt vier tot zes jaar.

bron: FOM

Onderwerpen