Maike Hansen (33) studeerde in vijf landen, won de Descartes-Huygensprijs en leidt nu haar eigen onderzoeksgroep aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze wil de moleculaire processen in cellen zo goed begrijpen dat we ze kunnen beïnvloeden. ‘Ik denk moleculair, maar het gaat me om de toepassing.’

Maike Hansen reisde de halve wereld over voor haar school- en studieloopbaan. Ze werd geboren in Duitsland, ging naar de basisschool in Italië en naar de middelbare school in België, studeerde in Engeland, promoveerde in Nederland, deed haar postdoc in San Francisco en streek uiteindelijk neer in Nijmegen om een onderzoeksgroep te beginnen. Daar onderzoekt ze hoe kleine verschillen tussen cellen kunnen resulteren in heel ander gedrag op celniveau.

Ontrafelen

Als assistent-professor in de biofysica onderzoekt Hansen fundamentele vragen in de celbiologie, maar ze wil uiteindelijk naar maatschappelijke impact. Ze probeert de moleculaire werking van de cel te ontrafelen. ‘Hoeveel moleculen er in een cel zijn of hoe moleculen bewegen kan een verschil teweegbrengen op celniveau. Zo is de ene cel bijvoorbeeld resistent tegen een kankermedicijn en de andere niet, wat kan leiden tot metastase of dat de kanker terugkomt.’ De toepassing is voor Hansen het interessantst. Ze hoopt een moleculair proces te ontdekken dat ze ook echt kan beïnvloeden, zodat ze maatschappelijke en medisch-relevante vragen kan beantwoorden.

‘Mijn eigen onderzoek is niet mijn enige prioriteit’

In 2021 won Hansen de Descartes-Huygensprijs, een toelage waarmee ze haar samenwerking met het Institut Cochin in Parijs kan versterken. In hun gezamenlijke onderzoek bestuderen ze hoe hiv en coronavirussen op moleculaire schaal repliceren en zich verder verspreiden. Het geld gaat in Hansens geval hoofdzakelijk naar onderzoeksmaterialen, maar het is ook bedoeld voor om wederzijdse bezoeken tussen de twee labs te bekostigen.

Prioriteit

Nederland is het leukst om te wonen en te werken, vindt Hansen, vooral omdat er weinig hiërarchie is. Dat geeft alle ruimte om vragen te stellen en te groeien. ‘De mensen zijn heel open en je kunt goed samenwerken. Buitenlandse studenten moeten eraan wennen dat iedereen toegankelijk is, maar daarna geeft het een veilig gevoel.’

Hansen is zich bewust van de kansen die ze heeft gekregen. Haar thuissituatie maakte het mogelijk om ervaring op te doen in verschillende landen. Nu ziet ze het als haar verantwoordelijkheid om mensen die minder kansen krijgen actief te helpen om verder te komen. Een deel van haar baan is mentor zijn en met jonge onderzoekers werken. ‘Mijn eigen onderzoek is niet mijn enige prioriteit. Het gaat ook om mensen helpen die het nodig hebben omdat ze een moeilijker traject hebben afgelegd.’

Maike Hansen_web

Maike Hansen

Beeld: Duncan de Fey

Wie is Maike?

Wat en waar heb je gestudeerd?

‘Bachelor en master chemische biologie aan Warwick University in Engeland, PhD moleculaire biochemie aan de RU Nijmegen, postdoc virologie aan UCSF in San Francisco.’

Wat motiveert je in je werk?

‘Twee dingen. Ten eerste momenten waarop ik een probleem beter begrijp. Als je geluk hebt, heb je dat eens in de paar weken. Ten tweede collega’s en studenten om me heen zien groeien. Als ik merk dat ze het goed doen of iets begrijpen vergeet ik de rest snel.’

Wat zijn je ambities voor de korte termijn?

‘De onderzoeksgroep laten groeien. We zijn met vier medewerkers en een paar studenten. Het zou mooi zijn als we naar tien mensen gaan. Daarnaast leuk onderzoek doen en steeds beter begrijpen hoe cellen werken.’

Wat zijn je ambities voor de lange termijn?

‘Impact hebben op medische relevante vragen en zo iets verbeteren in de maatschappij. Bijvoorbeeld een medicijn vinden waardoor kankertherapie beter werkt.’